Kostol Krista kráľa stojí v obci približne 750 rokov 
Potulky redaktorov TASR po slovenských obciach.

09.12.2018 | Bratislavský kraj | Autor: Ján Lašák

Kostol Krista kráľa v podtatranskej obci Švábovce stojí približne 750 rokov. Pôvodne bol zasvätený svätému Filipovi a Jakubovi a je datovaný do prvej polovice 13. storočia. Marián Soják v obecnej monografii uvádza, že ide o jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, ktorá bola prvýkrát prestavaná v 14. storočí.

Škoda, že sa dosiaľ v interiéri i exteriéri tejto ranogotickej sakrálnej stavby s neskororománskymi prvkami nerealizoval archeologický výskum, či aspoň georadarový prieskum,“ konštatuje Soják. Dodal, že v roku 2008 sa pri južných obvodových múroch tejto sakrálnej stavby zaregistrovali výkopy, obhliadkou sa zistilo rozšírené základové murivo južnej lode a svätyne, na ktoré postavili užšie nadzákladové murivo. "

Zároveň došlo k poškodeniu prikostolného cintorína, o čom svedčia početné zvyšky ľudských kostí na haldách z vykopaných rýh,“ vysvetľuje Soják. Historik Ján Endrödi ho dopĺňa, že bez dôkladného výskumu je nateraz otázne, aká bola podoba prvej sakrálnej stavby v Švábovciach, či nemala staršieho dreveného predchodcu, alebo najprv isté provizórium. Problémom pre presné a vecné zaradenie tejto národnej kultúrnej pamiatky z časového i dielenského rámca je aj strohosť štýlotvorných prvkov. 

Z pôvodnej architektonickej výzdoby sa zachovali tri portály. Celý interiér pokrývajú historické maľby – fresky zo 14. storočia, pričom najstaršie sa nachádzajú v presbytériu. Začiatkom 30-tych rokov minulého storočia ich zreštauroval Peter Július Kern.

„V kostole sa nachádzali tri zvony, po prvej svetovej vojne bol odobratý jeden z nich, ktorý sa použil na muníciu a ostali len dva. Aby sa mohla v tomto období dokončiť obnova kostola, tak predali hlavný oltár sv. Jakuba do Košíc,“ doplnila miestna kostolníčka Gabriela Rušinová. Okrem iného bolo potrebné urobiť podporné múry, pretože celá stavba klesala kvôli ťažbe v baniach pod obcou. Momentálne je kostol zastabilizovaný a o jeho spevnenie sa pričinili aj baníci, ktorí v minulom storočí vo Švábovciach pracovali. 

Posledná úprava interiéru kostola prebehla v roku 1988. Starosta Šváboviec Ján Mlynár potvrdil, že kostol by si po toľkých rokoch zaslúžil jednak výskum, ale i kompletnú obnovu. Ide však podľa neho o veľkú investíciu, na ktorú budú musieť nájsť peniaze.  
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny