Vtedy: Prezident republiky vyznamenal obec Partizánska Ľupča
Občania obce prevzali 15.11.1959 Dukelskú pamätnú medailu.

17.11.2018 | Žilinský kraj | Autor: Z. Hausová

Predseda ONV v Liptovskom Mikuláši Bonifác Veselovský vyzdvihol v ďakovnom  prejave zásluhy vyznamenanej obce, ktorej občania preukázali nezlomnú vôľu v boji proti fašizmu.

V mene Ministerstva národnej obrany odovzdal zástupcom obce Dukelskú pamätnú medailu podplukovník Ferdinand Bartoš. Zároveň vyznamenal na návrh vlády ČSR Dukelskou pamätnou medailou štyroch miestnych občanov, ďalšieho in memoriam a 100 účastníkom bojov o Duklu odovzdal spomienkové diplomy.

 

           

FOTO: Pohľad na Partizánsku Ľupču, ktorá bola sídlom partizánskych štábov našich a sovietskych hrdinov. Foto: archív TASR/15. novembra 1959.

                

 

FOTO: Predseda ONV v Liptovskom Mikuláši Bonifác Veselovský v prejave vyzdvihol zásluhy vyznamenanej obce. Foto: archív TASR/15. novembra 1959.

 

               

FOTO: V Partizánskej Ľupči v dome č. 17 u Ľudovíta Krála sa pravidelne schádzali členovia revolučného Národného frontu a tiež aj členovia Okresného výboru strany. Tu bol tiež spoločný štáb slovenských a sovietskych partizánov. Zľava za stolom sediaci: Ondrej Hladiš /predseda dedinskej organizácie strany/, Ľudo Král /ako hospodár a organizátor podzemného hnutia/, Rudolf Sokol /predseda OV KSS/ a Ján Trnovský /pomáhal pri organizovaní.  Foto: archív TASR/15. novembra 1959.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina