Grantový program Dobrý sused chce zlepšiť život v okolí rafinérie 
Slovnaft na realizáciu projektov rozdelí 25.000 eur.

31.10.2018 | Bratislavský kraj | Autor: J.Gruchalák

Spoločnosť Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis štartuje nový grantový program Dobrý sused pre komunity v okolí bratislavskej rafinérie. Aktívni občania, lokálne samosprávy a organizácie majú možnosť zlepšiť kvalitu života vo svojom bezprostrednom okolí a získať pre svoj nápad grant do výšky 4000 eur. Podporené budú projekty v oblasti sociálneho rozvoja, podpory kultúry a budovania vzťahov miestnych komunít. Slovnaft na ich realizáciu rozdelí 25.000 eur. TASR o tom informovali z Nadácie Ekopolis.

V pilotnej fáze programu môžu o financovanie požiadať subjekty v bezprostrednom okolí rafinérie v bratislavských mestských častiach Vrakuňa, Podunajské Biskupice a v obci Rovinka.

"Rafinéria v Bratislave je vďaka najnovším technológiám použitým pri spracovaní ropy jednou z najmodernejších v Európe. Vplyv našej každodennej činnosti však nie je nebadateľný a najviac to pociťujú naši susedia. Aj preto v pilotnej fáze chceme podporiť snahu aktívnych ľudí a spraviť z ich okolia ešte lepšie miesto pre život,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó.

Grantový program Dobrý sused je zameraný na napĺňanie potrieb lokálnych komunít, pričom súčasťou podporených projektov má byť spolupráca aktívnych občanov, samospráv, školských zariadení a občianskych združení. Žiadatelia môžu predkladať projekty na sprístupnenie kultúrne a spoločensky zaujímavých lokalít, projekty športovo-rekreačného charakteru, podporujúce trávenie voľného času, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho, cyklistického športu a turistiky. Taktiež aj projekty na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí.

O grant môžu požiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné, stredné a materské školy, centrá voľného času a komunitné centrá i mestské časti Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obec Rovinka. Grantová výzva je otvorená od októbra až do vyčerpania finančných prostriedkov. Podporené projekty musia byť zrealizované do troch mesiacov od pridelenia grantu.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina