Vtedy:  Svidník sa opäť postavil na nohy
Svidník bol vojnou takmer úplne zničený. 

03.10.2018 | Prešovský kraj | Autor: Z. Hausová

Za dvadsať rokov od oslobodenia sa prestavalo pri obnove Svidníka 150 miliónov korún. V meste vyrástol nový Odevný závod kpt. Nálepku, kde pracuje 1200 ľudí, prevažne ženy, postavila sa nemocnica s poliklinikou, kultúrny dom, v štátnej bytovej výstavbe sa vybudovalo 302 bytových jednotiek, Dom služieb, nová ZDŠ. Občania si z vlastných prostriedkov postavili 78 rodinných domov  a 112 domov im postavil štát. Prevažná časť obyvateľstva pracuje v priemysle.

 

            

FOTO: Vo svidnických Odevných závodoch kpt. Nálepku pracuje prevažne väčšina obyvateľov Svidníka a okolia. V priestorných halách pracujú hlavne ženy, kde pásovou výrobou vyhotovujú niekoľko druhov vrchných odevov. Foto: archív TASR/3. októbra 1964.

 

               

FOTO: Jedna zo stoviek žien, ktoré v Poddukelskej oblasti pracujú vo svidnických Odevných závodoch kpt. Nálepku, je 17-ročná Anna Sekelová z dorábacej dielne. Foto: archív TASR/3. októbra 1964.

 

                

FOTO: Nový kultúrny stánok svidnických pracujúcich.  Foto: archív TASR/3. októbra 1964.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom