Prešov chce zhodnocovať komunálny odpad
Technické služby mesta Prešov sa uchádzajú o finančný príspevok na projekt zhodnocovania komunálneho odpadu.

08.02.2018 | Prešovský kraj | Autor: Ján Lašák

Technické služby mesta Prešov sa uchádzajú o nenávratný finančný príspevok na projekt zameraný na zhodnotenie komunálneho odpadu.

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia žiadajú dotáciu vo výške 5,7 milióna eur bez DPH. Celkový rozpočet projektu je 6 miliónov eur, z vlastných zdrojov by spoločnosť investovala 300.000 eur. S realizáciou projektu sa počíta v roku 2019. 

Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ spoločnosti Milan Toth pre TASR uviedol, že presný názov projektu je Linka na mechanicko-biologickú úpravu – zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu výrobou tuhého alternatívneho paliva. Z pohľadu firmy je to kľúčový a najväčší projekt, ktorý chcú v rámci stratégie nakladania s odpadmi realizovať. Dotáciu žiadajú na získanie priestorov (budovy) a nákup technického zariadenia. 

"Tá technológia umožní vytriediť z komunálneho dopadu recyklovateľné zložky, plus vyrobiť energeticky zhodnotiteľnú časť komunálneho odpadu - tuhé alternatívne palivo. Ročne to mestu môže priniesť úsporu v nákladoch, ktoré sú spojené s likvidáciou komunálneho odpadu rádovo viac ako pol milióna eur. Takže pri životnosti technológie, ktorá je 20 rokov, tak sa bavíme o 10 – 15 miliónoch eur, ktoré môže mesto získať realizáciou tohto projektu," uviedol Toth. 

Mestskí poslanci podporili návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predbežne bez spresnenia lokality, v ktorej sa bude projekt realizovať. TsmP predložili tri návrhy – posledný voľný pozemok v priemyselnom parku IPZ Záborské alebo voľnú parcelu na Jesennej ulici, kde sa nachádza zberný dvor. Treťou alternatívou je areál bývalej skládky na Cemjate. 

autor: TASR

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany