Karner v areáli Mestského hradu v Kremnici opravujú 
Práce by mali byť hotové do konca októbra tohto roka. 

14.09.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Vodnáková

Na Mestskom hrade v Kremnici prebiehajú v týchto dňoch stavebné práce na oprave karnera. Pre prebiehajúcu opravu je preto aktuálne objekt pre návštevníkov zatvorený, pozrieť si však môžu ostatné expozície mestského hradu. 

Miriam Kostrianová z kremnického múzea mincí a medailí priblížila, že komplexne boli objekty v areáli mestského hradu obnovené v 90. rokoch minulého storočia, postupne však múzeum zabezpečuje opätovnú obnovu objektov. "V roku 2018 bola uskutočnená verejná súťaž na výber dodávateľa stavebných prác na opravu objektu karner, ktorej predchádzalo schvaľovacie konanie na príslušnom pamiatkovom úrade," priblížila proces Kostrianová s tým, že stavebné práce uhradí múzeum z vlastných zdrojov. Hotové by mali byť do konca októbra tohto roka. 

V rámci stavebných úprav bude podľa jej slov na objekte vymenená šindľová krytina vrátane latovania, výmeny podbíjania, lokálnej opravy fasády, obnovy náterov stolárskych, tesárskych a kovových konštrukcií, lokálnej výmeny dlažby prízemia, očistenia kamenných prvkov umelecko-remeselným spôsobom a ich hydrofobizácia, potrebné statické zabezpečenie kostnice karnera vrátane vykonania archeologického výskumu v súvislosti s výkopovými prácami súvisiacimi so statickým zabezpečením. 

"Mestský hrad v Kremnici predstavuje veľmi zaujímavý osobitný typ opevnenej stavby. Najstaršie obdobie vývoja mestského hradu je späté s výstavbou pôvodného kostola s neďalekým karnerom, ktorý bol už od začiatku súčasťou terajšieho vnútorného hradobného okruhu," priblížila Kostrianová.

Spodná časť objektu vybudovaného na kruhovom pôdoryse slúžila ako kostnica, teda priestor na ukladanie kostí zo starších hrobov okolo kostola. Vrchná časť plnila funkciu kaplnky. Pôvodne bola kaplnka zasvätená sv. Michalovi, neskôr v roku 1430 sv. Ondrejovi. Steny kaplnky zdobia gotické maľby znázorňujúce scény zo života sv. Erazma. Počas reformácie slúžil karner ako zbrojnica. Ako sakrálna stavba začala opäť fungovať až po roku 1715.  
 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny