Vtedy: V kaštieli v Markušovciach bude ojedinelá zbierka hudobných nástrojov
Návštevníci Markušoviec, okres Spišská Nová Ves, ktorí doposiaľ chodili za expozíciou starého nábytku v Štátnom kaštieli, si budú môcť prezrieť aj ojedinelú expozíciu klávesových hudobných nástrojov. 

05.09.2018 | Košický kraj | Autor: Z. Hausová

Posledné úpravy na expozícii klávesových hudobných nástrojov robia pracovníci Vlastivedného múzea Spišská Nová Ves, ktorej obe expozície patria. Jedenásť klávesových nástrojov zo 17. - 19. storočia a jeden organ z Gánoviec z dielne Daniela Walachyho z roku 1776, budú inštalované v nedávno reštaurovanom letohrádku Dardanely v záhrade kaštieľa s pôvodnými dekoratívnymi maľbami z 18. storočia.

Expozícia s celoslovenskou pôsobnosťou bude ideálnym prostredím pre koncerty dobovej hudby.

 

         

FOTO: Správca budov a konzervátor Vlastivedného múzea Spišská Nová Ves Alfonz Dirga pri reštauračných prácach dobového nástroja. Foto: archív TASR/5. septembra 1983

 

               

FOTO:  Zľava: Ján Maliňák a Alfonz Dirga dopĺňajú rezbársku výzdobu organu z Gánoviec z roku 1776 z dielne Daniela Walachyho. Foto: archív TASR/5. septembra 1983

 

             

FOTO:  Brigádnik, študent Strednej priemyselnej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi Ján Maliňák reštauruje pôvodnú rezbársku výzdobu organu z Gánoviec. Foto: archív TASR/5. septembra 1983

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. - 28. septembra - Dni Ukrajiny v Košiciach

mestský park

21. – 24. septembra - Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Čičmany, kaštieľ

22. – 24. septembra - Vinobranie Pezinok

Tradičné oberačkové slávnosti s kultúrnym programom