Ružinov pomôže rodinám prváčikov jednorazovým príspevkom 40 eur 
Miestny úrad  vyplatil vlani 534 rodičom celkovo 18.690 eur. 

04.09.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Rozpočtom rodín s prváčikmi v bratislavskom Ružinove by mal aj v školskom roku 2018/2019 pomôcť jednorazový príspevok 40 eur. Nárok naň majú rodiny, ktorých deti nastúpili v aktuálnom školskom roku do prvých ročníkov základných škôl ako v Ružinove, tak i v iných mestských častiach. Podmienkou v oboch prípadoch je trvalý pobyt v Ružinove aspoň jedného rodiča dieťaťa, respektíve jeho zákonného zástupcu.

"Ružinovský miestny úrad bude v priebehu mesiacov september a október zasielať oznámenia o poskytnutí príspevku zákonným zástupcom," priblížila ružinovská hovorkyňa Jana Pôbišová. To sa bude týkať detí zapísaných do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. V prípade iných mestských častí môžu rodičia požiadať úrad osobne alebo písomne.

Príspevok bude následne vyplácaný v pokladni ružinovského miestneho úradu do konca novembra. Bližšie informácie poskytuje rodičom miestny referát sociálnych služieb, a to na telefónnom čísle 02/48284285 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy jana.morgosova@ruzinov.sk.

Miestny úrad v Ružinove vyplatil vlani 534 rodičom celkovo 18.690 eur. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava