Brány škôl sa opäť otvárajú
Do lavíc základných a stredných škôl zasadne vyše 684.000 žiakov 

03.09.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Brány základných a stredných škôl sa po letných prázdninách opäť otvárajú. Pre 684.000 žiakov základných a stredných škôl sa začína školský rok 2018/2019. Do školských lavíc zasadne aj približne 56.700 prváčikov. Z celkového počtu 684.000 školákov je takmer 485.000 žiakov základných škôl a viac ako 199.000 stredoškolákov. Školáci prekročia brány viac ako 2700 škôl, z ktorých je približne 2000 základných a 700 stredných škôl.

Podľa ministerstva školstva jedným z kľúčových krokov, ktoré v ďalšom období ovplyvnia školstvo na Slovensku, je realizácia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Uplatnenie konkrétnych opatrení národného programu pripravuje rezort školstva už v tomto školskom roku. Jedným z nich sú zmeny v systéme duálneho vzdelávania, ktoré prináša novela zákona o odbornom vzdelávaní.

"Jej cieľom je zlepšiť podmienky na vstup škôl do tohto systému, ale aj ďalších zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov vrátane živnostníkov. Dôležitou zmenou je posun termínu pre vstup žiakov do duálu. Po novom bude môcť žiak so zamestnávateľom uzatvoriť učebnú zmluvu do 15. septembra a v prípade nenaplnenia očakávaného počtu žiakov dokonca až do 31. januára," uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Doteraz musela byť učebná zmluva uzatvorená do 31. augusta pred nástupom žiaka do prvého ročníka. Podstatne sa zníži aj celková administratíva spojená so vstupom firiem a škôl do tohto systému. "Motivácia sa zvýši i na strane škôl, ktorým sa doteraz pri prijímaní žiakov do duálu krátil normatív, čo po novom už neplatí. Škola tak dostane aj na týchto žiakov rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka mimo duálneho vzdelávania," priblížilo ministerstvo školstva.

Medzi priority rezortu školstva v tomto roku patrí i poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty so zameraním na debarierizáciu a zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. "V oblasti starostlivosti o zamestnancov školstva bude prioritou prijatie nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý vytvorí predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom vhodného pracovného prostredia. V zákone sú rozpracované princípy učiacej sa školy, možnosti rozširovania kvalifikačných predpokladov, ktoré vytvárajú predpoklady na zvyšovanie odbornosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov," uviedlo ministerstvo. 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava