BSK vydal kolaudačné rozhodnutie na časť Dúbravsko-karloveskej radiály

10.07.2024 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vydal koncom júna kolaudačné rozhodnutie pre časť zmodernizovanej Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály v Bratislave. Pre zvyšné stavebné objekty povolil časovo obmedzené predčasné užívanie stavby. Pre TASR to uviedla Lucia Forman, hovorkyňa BSK ako špeciálneho stavebného úradu pre mestské dráhy.

"Časť stavebných objektov je daná do trvalého užívania, boli splnené podmienky dané v predchádzajúcom rozhodnutí. Zvyšná časť stavebných objektov zostáva v predčasnom užívaní z dôvodu nesplnenia podmienok z predchádzajúceho rozhodnutia," skonštatovala Formam.

Stavebník je zároveň povinný splniť podmienky uvedené vo vydanom rozhodnutí. Týka sa to napríklad hluku či vibrácií. V zmysle záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí predložiť protokol z objektívneho merania hluku z električkovej dopravy v dotknutom prostredí, ktorý preukáže súlad s požiadavkami vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Upravené musia byť tiež vzdialenosti hrán zastávok. Na základe stanoviska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je povinný všetky stĺpiky osadené v priestore priechodu pre chodcov cez električkovú trať v hornej časti onačiť farebne kontrastným označením, najlepšie červenej alebo žltej farby.

Predchádzajúce povolenie na predčasné užívanie električkovej dráhy vydal BSK ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy v júni 2021. Vydané bolo do 31. júla 2024.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Rozsiahlu modernizáciu realizovalo vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Pracovalo sa na tri etapy. Obnovu zaplatili najmä z európskych peňazí.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička