Mesto pripravuje obnovu centrálnej lúky v mestskom parku

28.05.2024 | Trnavský kraj | Autor: D.Švelková

Na snímke piešťanský Mestský park. V Piešťanoch, 22. septembra 2018. FOTO TASR - Michal Svítok.

Piešťany 28. mája (TASR) - Mesto Piešťany pripravuje obnovu centrálnej lúky v mestskom parku. Projektový zámer schválila Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027.

Schválením zámeru môže mesto pristúpiť k ďalšej fáze, predloženiu žiadosti o grant z Operačného programu Slovensko, informovala radnica. Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu sú vyčíslené na 916.000 eur, z nich osem percent predstavuje spolufinancovanie mesta.

Lokalita sa nachádza v centrálnej zóne mesta Piešťany, ktorá je zároveň pamiatkovou zónou. Hlavnými cieľmi revitalizácie centrálnej lúky v parku sú zvýšenie environmentálnej kvality územia so zachovaním ekologickej funkcie lúky za účelom zabezpečenia kvalitného životného prostredia pre obyvateľov v mestskom prostredí a zatraktívnenie prostredia pre širokú verejnosť.

Rekonštrukcia zachová existujúce hodnoty parku vrátane historických. Projekt podporí tvorbu a prepojenosť prvkov zelenej a modrej infraštruktúry na území za účelom posilňovania ekologickej stability krajiny. Popri asanácii existujúcich drevín a novej výsadby stromov a krov sa založia nové trvalkové a bylinkové záhony. Revitalizovaná plocha sa tiež doplní o pergoly s posedením a akustickými hernými prvkami. Zmení sa trasovanie chodníkov okolo centrálnej lúky, doplní sa nový mobiliár a prvky drobnej architektúry.

Centrálna lúka mestského parku po zrealizovaní projektu bude slúžiť ako oddychová zóna, ale aj na pikniky a športovo-oddychové účely.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29