PSK chce v Prešove vybudovať Centrum simulačnej medicíny pre zdravotné sestry

24.05.2024 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Ilustračné foto. Archív TASR.

Prešov 24. mája (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce vybudovať v areáli Strednej zdravotníckej školy na Sládkovičovej ulici v Prešove pilotný zdravotnícky kampus v kraji. Jeho súčasťou by sa stalo takzvané Centrum simulačnej medicíny s učebňami pre rôzne odbory. Ideový zámer v rozpočtovom náklade 12,5 milióna eur odobrili krajskí poslanci na májovom zastupiteľstve. PSK chce kampus financovať cez Program Slovensko a Integrovanú územnú stratégiu. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Ako povedala, vytvoreniu zdravotníckeho kampusu má predchádzať rekonštrukcia existujúcich pavilónov školy A a B a výstavba nového pavilónu C. "Zrealizované stavebné práce skvalitnia jej priestorové usporiadanie a vyriešia aj súčasné kapacitné možnosti. Zároveň zlepšia štandardy jestvujúcich pavilónov školy v oblasti požiarnej ochrany a hygienických štandardov, ktoré sú aktuálne nedostačujúce," uviedla Jeleňová.

Centrum simulačnej medicíny bude obsahovať viacero odborných učební a priestory na simulácie, ktoré sa zariadia pomôckami a potrebným technickým zázemím. "Pôjde o učebňu pre poskytovanie laickej prvej pomoci s figurínami, zdravotníckym materiálom a didaktickou technikou. Ďalej to bude priestor pre študijný odbor praktická sestra okrem iného s modelmi dieťaťa, preväzovými stolíkmi, obväzovou technikou, antidekubitnými pomôckami, EKG prístrojom aj inštrumentálnymi sadami," povedala Jeleňová.

Zriadi sa tu aj učebňa pre odbor masér, fyzioterapeut a ortopedický technik s interaktívnymi trenažérmi, virtuálnou učebňou, robotickými prístrojmi i masážnymi lôžkami. Ďalší priestor pre odbor zubný asistent/dentálny hygienik sa zariadi zubnou súpravou, dentálnym tréningovým simulátorom, frézovacím centrom, odlievacím prístrojom či vypaľovacou pecou.

Centrum bude pripravovať aj budúcich farmaceutických laborantov, a to s pomocou refraktometra, stereolupy, horúcovzdušnej sušiarne či elektromagnetickej miešačky. Priestor pre študijný odbor očný optik sa zariadi diamantovým brusom, fokometrami, vŕtačkami, pilníkmi, letovačkami a leštičkami.

V prešovskej škole vznikne podľa Jeleňovej priestor pre kvalitné odborné vzdelávanie. "Centrum sa tiež stane miestom vzdelávacích aktivít a takzvaného lokálneho zdravotníckeho klastra, ktoré sa zameria na spoluprácu medzi zástupcami zamestnávateľov, príslušnej stavovskej organizácie, akademickej obce a odborníkmi v danej oblasti," vysvetlila Jeleňová.

V rámci kampusu sa počíta aj s organizáciou vzdelávacích aktivít a s aktualizáciou či tvorbou školských vzdelávacích programov. Dôležitým prínosom realizácie projektu má byť i využívanie inovačného potenciálu v oblasti nových medicínskych riešení, ako aj využívania digitálnych technológií v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

14. júna Medový festival bardejovského medu

Bardejov, Radničné námestie

14. – 15. júna - Hornonitrianske folklórne slávnosti

Prievidza

14. – 15. júna - Staroturiansky jarmok

Stará Turá, Dom kultúry Javorina