Výskum v areáli NKP Rusovce odhalil základy zbúraného kaštieľa 
Zachovali  sa jeho pivnice hlboké niekoľko metrov.

24.08.2018 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Pôdorysy zahĺbených sídliskových objektov z doby bronzovej, rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, ale tiež úlomky keramických nádob a kostry zvierat. Aj to sú aktuálne nálezy v rámci archeologického prieskumu v areáli NKP Rusovce v Bratislave.

"Pre archeológa sú všetky nálezy pri archeologickom prieskume historicky bohatého miesta, ktorým Rusovce bezpochyby sú, dôležité. Veľmi ma nadchlo, že sme v priestore pred kaštieľom na mieste bývalej fontány objavili základy pôvodného kaštieľa, ktorý tam stál cca od 16. - 17. storočia," podotkol archeológ Erik Hrnčiarik s tým, že o existencii pôvodného kaštieľa síce vedeli, avšak lokalizovať sa ho podarilo až teraz.

Z pôvodného, neskôr zbúraného kaštieľa, sa zachovali jeho pivnice hlboké niekoľko metrov. "Potešili ma tiež nálezy z rímskej doby - zvyšky rímskych obydlí, úlomky luxusnej keramiky Terra Sigillata, ako aj náboje do praku, ktorými rímski vojaci bojovali proti barbarom," doplnil Hrnčiarik.

Archeologický výskum sa v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava začal v polovici júla a potrvať by mal do konca augusta. Týka sa deviatich sektorov, ktoré boli identifikované prostredníctvom geofyzikálneho prieskumu. Realizuje ho Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity, pod vedením archeológa Erika Hrnčiarika.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava