Partizánske: Použitie určitých typov pyrotechniky bude podmienené poplatkom

06.05.2024 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto. Archív TASR.

Partizánske 6. mája (TASR) - Obyvatelia, ktorí budú chcieť počas roka použiť na území mesta Partizánske zákonom povolenú pyrotechniku kategórie F2 a F3, zaplatia správny poplatok vo výške 50 eur. Jeho zavedenie schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom apríla v rámci príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN).

Zavedením správneho poplatku mesto reaguje na zákon o výbušninách, ktorý mu to umožňuje. Samospráva totiž môže určiť výšku poplatku za použitie vybraných druhov pyrotechniky, ktoré nie sú zakázané od 2. januára do 30. decembra, pripomenula radnica v dôvodovej správe. Zákon ani žiaden iný právny predpis však podľa nej
neupravuje presný zoznam pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktoré nie sú predmetom zákazu podľa ustanovenia zákona o výbušninách a ktoré je možné použiť za splnenia podmienok zákona.

Na použitie týchto pyrotechnických výrobkov je potrebný predchádzajúci súhlas obce na základe písomnej žiadosti a po uhradení správneho poplatku, jeho výšku si určilo mesto prostredníctvom VZN. "Obec tak posúdi žiadosť vždy individuálne a overí kategóriu, respektíve druh pyrotechnického výrobku porovnaním s druhom výrobkov, ktoré sú zakázané podľa zákona," vysvetlila samospráva.

Do kategórie F2 a F3, ktoré sú celoročne v zmysle zákona zakázané, patria petardy, zábleskové petardy, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, či kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy.

Pôvodne mesto chcelo zaviesť správny poplatok vo výške 200 eur. Mestská rada na svojom rokovaní navrhla, aby bol vo výške 50 eur. Odôvodnila to tým, že výška správneho poplatku by bola vyššia ako možná pokuta. Za použitie pyrotechniky v rozpore so zákonom či VZN môže polícia uložiť v blokovom konaní pokutu 100 eur, v klasickom priestupkovom konaní môže obec uložiť pokutu od 500 eur do 2000 eur.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29