Partizánske: Žiadosti o prijatie detí budú MŠ prijímať do 17. mája

03.05.2024 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto. Archív TASR.

Partizánske 3. mája (TASR) - Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na budúci školský rok budú materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske prijímať do 17. mája. Informovala o tom radnica na webe mesta.

"Žiadosť podávajú zákonní zástupcovia riaditeľke príslušnej MŠ v listinnej podobe, s podpismi oboch zákonných zástupcov," uviedla radnica.

Pripomenula, že predprimárne vzdelávanie je povinné pre deti, ktoré dosiahli päť rokov veku do 31. augusta 2024, pre budúci školský rok sú to tak deti narodené od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2019. "Zákonní zástupcovia týchto detí, ktoré majú trvalý pobyt v meste Partizánske, sú povinní ich prihlásiť do spádovej MŠ," ozrejmila radnica.

Samospráva bude prednostne prijímať deti do spádovej MŠ, ktorú podľa miesta bydliska určuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie. Mesto je zriaďovateľom šiestich MŠ.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29