PSK: Národné parky a cyklotrasy v kraji by mohli mať snímače na zber dát

25.04.2024 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Na snímke Národný park Poloniny. Archív TASR.

Prešov 25. apríla (TASR) - Na cyklotrasách, v národných parkoch aj v niektorých vrchoch v Prešovskom kraji by mohli pribudnúť nové snímače. Prinášali by informácie o pohybe cyklistov a turistov v území. Získané údaje by následne pomohli pri ďalšom plánovaní a rozvoji v turisticky vyhľadávaných lokalitách. Práve to je hlavnou myšlienkou nového projektového zámeru Inteligentný cestovný ruch v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Krajský parlament podľa jej slov projektový zámer v predpokladanom rozpočte 701.000 eur na aprílovom zastupiteľstve odobril a mal by sa realizovať pod gesciou Inštitútu rozvoja PSK. Prešovská krajská samospráva sa chce pri jeho financovaní uchádzať o zdroje z Operačného programu Slovensko.

"Zámer sa konkrétne sústredí na poskytovanie presných údajov o pohybe cyklistov a turistov v exponovaných lokalitách cez inštalované snímače, čo má umožniť lepšie plánovanie, bezpečnosť a udržateľnosť v tejto oblasti. PSK ho chce realizovať s relevantnými partnermi," povedala Jeleňová.

Rozdelený by mal byť do niekoľkých činností, respektíve výstupov. Prvá by sa sústredila na zaznamenané počty cyklistov a turistov prechádzajúcich cez určené oblasti a následne na identifikáciu časových trendov i sezónnych variácií v návštevnosti. Druhá časť projektu by riešila analýzu trás na pozadí sledovania miest, ktoré sú najviac preferované a obľúbené. Projekt by sa však zameral aj na zlepšenie bezpečnosti na trasách, a to cez získané informácie o rizikových miestach. Ďalším výstupom má byť podpora turizmu a aktivizácia rozvoja turistických atrakcií a služieb, a napokon tiež environmentálna udržateľnosť.

"V projekte sa počíta s inštaláciou cyklosnímačov konkrétne na už zrealizovaných cyklotrasách, ako aj v realizácii na kostrovej sieti a na prioritných úsekoch cyklistických trás v Prešovskom kraji. Konkrétne na trasách Domaša-Dobra-Valkov-Bžany-Lomné-Turany nad Ondavou-Nová Kelča-Holčíkovce a ďalej na Eurovello 11 - Veľký Šariš-Šarišské Michaľany-Sabinov-Pečovská Nová Ves-Červenica pri Sabinove, ako aj Podbanské-Štrbské pleso-Vyšné Hágy-Vysoké Tatry," priblížila Jeleňová.

Turistické snímače majú byť umiestnené v Tatranskom národnom parku (TANAP), Pieninskom národnom parku (PIENAP), Národnom parku Poloniny, Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT) a v Slovenskom raji. Taktiež v Temnom lese v Slanských vrchoch, v Levočskej doline - v Levočských vrchoch, Drienici a Bardejovských kúpeľoch.

Predpokladaný časový harmonogram projektovej idey Inteligentný cestovný ruch v PSK je 24 mesiacov s realizáciou v rokoch 2024 - 2027 a mal by prebiehať komplementárne s projektami Poloniny a Zelený Spiš.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29