V Žiari n.Hronom sa začali Dni jarnej čistoty

22.04.2024 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

 Ilustračné foto. Archív TASR.

Žiar nad Hronom 22. apríla (TASR) - V Žiari nad Hronom sa začali v pondelok Dni jarnej čistoty, v rámci ktorých sa môžu obyvatelia zbaviť objemného odpadu v blízkosti ich bydliska. Ako informovala samospráva na svojej webovej stránke, potrvajú do piatka (26. 4.)

"Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 h," uviedlo mesto s tým, že k veľkokapacitným kontajnerom pristavia aj zberné nádoby na bioodpad zo záhrad.

Radnica upozorňuje, že veľkokapacitné kontajnery slúžia na zber objemného odpadu a nie stavebného odpadu, ktorý obyvatelia majú odovzdať za poplatok na zbernom dvore. Takisto neslúžia na zber triedených zložiek odpadu a komunálneho odpadu.

V rámci Dní jarnej čistoty môžu obyvatelia odovzdať aj nebezpečný odpad a elektroodpad. Mobilná zberňa bude celý týždeň k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou na Ulici M. R. Štefánika v čase od 14.00 do 18.00 h. Taktiež tu bude umiestnená zberná nádoba na textil.

Mesto v tejto súvislosti vyzýva predsedov bytových spoločenstiev a aj samotných užívateľov stojísk zberných nádob, aby využili Dni jarnej čistoty a zákonne sa zbavili objemného odpadu uloženého vo vnútri stojísk. Radnica totiž upozorňuje, že takto umiestnený odpad je v zmysle zákona a všeobecne záväzného nariadenia čiernou skládkou.

Samospráva zároveň žiada obyvateľov, aby nedávali odpad pouličným zberačom, pretože dlhodobo monitoruje, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok na periférii mesta. "Keďže sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu. Tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom," konštatuje radnica.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

26. júla - Novohradský folklórny festival

Fiľakovo, hradné nádvorie

27. júla - Dolnoliptovské folklórne slávnosti

Lúčky, amfiteáter

27. – 28. júla - Folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou

Liptovská Teplička