Zníženie emisií skleníkových plynov v Enviral Leopoldov až o 30 percent, vďaka investícii skupiny SIAD

18.04.2024 | Bratislavský kraj | Autor: OTS

Bratislava  18. apríla (OTS) - Skupina SIAD v spolupráci so spoločnosťou Enviral, členom skupiny Envien Group Slovenskými Liehovarmi a likérkami nainštalovala nové zariadenie na zachytávanie a skvapalňovanie biogénneho oxidu uhličitého.

Zariadenie, ktoré bolo vyvinuté v Leopoldove, výrazne pomáha znižovať emisie CO2 z fosílnych palív a jeho výrobu zabezpečila spoločnosť SIAD prostredníctvom svojich spoločností SIAD Slovakia a Tecno Project Industriale. Spoločnosť SIAD Slovakia, založená v roku 1998, dodáva technické, medicinálne a špeciálne plyny a bude distribuovať oxid uhličitý na slovenskom trhu a v susedných krajinách. Technológiu zachytávania oxidu uhličitého navrhla spoločnosť Tecno Project Industriale (TPI), ktorá je súčasťou skupiny SIAD a špecializuje sa na zachytávanie, regeneráciu a skvapalňovanie CO2. Zariadenie na zachytávanie a skvapalňovanie oxidu uhličitého si vyžiadalo investíciu spoločnosti SIAD vo výške približne 11 miliónov eur. Závod vytvorí nové priame a nepriame pracovné miesta pre približne 10 ľudí.

Skupina SIAD a skupina Envien sa rozhodli spoločne rozvíjať tento projekt vzhľadom na ich vzájomné silné stránky. Na jednej strane skupina SIAD Group už nainštalovala viac ako 300 zariadení na zachytávanie a skvapalňovanie oxidu uhličitého po celom svete a na druhej strane závod Enviral v Leopoldove je ideálny pre technológiu zachytávania a využívania oxidu uhličitého (CCU) vzhľadom na kapacitu a čistotu surového biogénneho CO2 z fermentačného procesu ako i existujúcu priemyselnú infraštruktúru. Využitie oxidu uhličitého je rozsiahle, pretože sa používa ako prísada do sýtených nápojov, na konzervovanie potravín, intenzifikáciu pestovania rastlín v udržateľných skleníkoch a vertikálnych farmách, pri úprave vody, pri chladení, otryskávaní a čistení ako i v chladiarenskej doprave.

"V dodávateľskom reťazci oxidu uhličitého, rovnako ako na iných trhoch súvisiacich s energetickou transformáciou, ako je vodík, biometán a životné prostredie, skupina SIAD jedinečným spôsobom spája know-how a riešenia strojárskeho odvetvia s inovatívnymi aplikáciami priemyselných plynov. Som hrdý na technológie našej skupiny týkajúce sa zachytávania a využívania oxidu uhličitého (CCUS) a na kompetentnosť našich inžinierov a technikov; to všetko vytvára jedinečné riešenie pre životné prostredie a pre zákazníkov." povedal Bernardo Sestini, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny SIAD.

Technológia TPI zachytáva biogénny CO2 zo splodín vznikajúcich počas fermentácie pri výrobe etanolu. V procese výroby bioetanolu sa škrob z kukurice premieňa na etylalkohol prostredníctvom biotechnologického procesu. Fermentačný odpadový plyn obsahujúci CO2 sa prepravuje potrubím do závodu SIAD na konečné čistenie a skvapalnenie. CO2 potravinárskej kvality sa skladuje v tepelne izolovaných kryogénnych nádržiach a potom sa prepravuje k zákazníkom.

Ročná výrobná kapacita je 40 000 ton biogénneho CO2 potravinárskej kvality, pričom v druhej fáze projektu sa môže zvýšiť na 80 000 ton. To by z neho urobilo jediné a najväčšie zariadenie svojho druhu na Slovensku. Súčasná výrobná kapacita predstavuje približne jednu tretinu celkového množstva CO2 vyprodukovaného spoločnosťou Enviral pri výrobe bioetanolu. Zhodnocovaním biogénneho CO2 sa zníži emisná stopa bioetanolu.

"Vďaka tejto technológii dokážeme zachytiť a skvapalniť oxid uhličitý biogénneho pôvodu, čím zabránime ťažbe fosílneho oxidu uhličitého z podzemných zdrojov. Namiesto toho sa CO2 zachytáva priamo pri výrobe v našom zariadení a neuvoľňuje sa voľne do ovzdušia. Tento priaznivý environmentálny efekt v podobe zníženia fosílneho CO2 vôbec nie je zanedbateľný," povedal Peter Kostík, generálny riaditeľ spoločnosti ENVIEN GROUP.

 

O skupine SIAD

SIAD je jednou z popredných talianskych chemických skupín s obratom v roku 2023 viac ako 1 miliardy eur, 70 000 zákazníkmi a 2 278 zamestnancami po celom svete. Bola založená v Bergame v roku 1927, jej predsedom a správcom je Bernardo Sestini a má silnú tradíciu a skúsenosti. Skupina SIAD pôsobí v Európe a na celom svete, je aktívna v odvetviach priemyselných plynov, strojárstva, zdravotníctva, zemného plynu a LPG.

Hodnoty ako Solídnosť, Inovácia, Autentickosť a Odlišnosť umožnili skupine SIAD od jej založenia rásť a naďalej sa rok čo rok zodpovedne a udržateľne rozširovať.

 

O skupine ENVIEN GROUP

Skupina ENVIEN GROUP je vedúcou skupinou spoločností na výrobu biopalív v strednej a východnej Európe, ktorá sa venuje zodpovednej výrobe biopalív z obnoviteľných zdrojov a odpadu ako i výrobe nutrične hodnotných krmív pre hospodárske zvieratá. Zároveň zabezpečuje nákup vstupných komodít na výrobu biopalív, vďaka čomu patrí medzi najväčších hráčov v poľnohospodárskom segmente v strednej Európe. S cieľom rozšíriť svoju činnosť za hranice Európy skupina spojila svoje sily s indickým partnerom Zuari Industries a vybudovala v Indii nový liehovar na báze ryže a kukurice. Nový liehovar začne svoju výrobu začiatkom roka 2025 a poskytne zamestnanie približne 2 000 ľuďom vo vidieckych oblastiach.

Od svojho založenia v roku 2004 skupina neustále zvyšuje svoje kapacity a rozširuje svoje aktivity. Zamestnáva viac ako 640 odborníkov a členské spoločnosti majú stovky obchodných partnerov v petrochemickom a rafinérskom priemysle, v oblasti biopalív, v rastlinnej a živočíšnej výrobe ako i v poľnohospodárskom sektore v celoeurópskom meradle.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň