Nové Zámky zriadili edukačný kabinet
Mesto zriadilo edukačný kabinet pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

03.02.2018 | Nitriansky kraj | Autor: Ján Lašák

Bývalý sklad kancelárskych potrieb v bočnom trakte budovy mestského úradu sa zmenil na miestnosť s hračkami, knižkami a edukačnými pomôckami. Na jeho zriadenie získalo mesto sponzorský príspevok takmer 3900 eur, ktoré použilo na úpravu interiéru, nákup nábytku,  technického zabezpečenia a pracovných pomôcok.

„Cieľom edukačného kabinetu je prostredníctvom odborných činností navodiť priaznivé a hlavne udržateľné zmeny v životnej situácii klientov“, skonštatovala Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry mestského úradu. Poskytovať bude základné sociálne poradenstvo, pomoc pri pracovnom uplatnení a príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie či zážitkové vzdelávanie. 

Edukačný kabinet je určený na podporu osvojenia si školských a hygienických návykov, prevenciu záškoláctva, ako aj finančnej gramotnosti a schopností zameraných na starostlivosť o domácnosť. Cieľovou skupinou sú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodičia.

"Novootvorený edukačný kabinet nemá za cieľ nahrádzať deťom povinnú školskú dochádzku a výchovu, ale viesť rodičov a detí k osvojeniu si základných povinností a zručností," skonštatovala Felixová.