Nová urbanistická vízia má navrhnúť ďalší rozvoj mesta Nitra

03.04.2024 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Nitra 2. apríla (TASR) - Modernú víziu a koncept ďalšieho rozvoja Nitry chce získať radnica v rámci verejnej súťaže s názvom Vízia pre územný plán mesta Nitra. Magistrát ju zverejnil ešte v januári. Ako pripomenul, posledný termín predkladania návrhov je 15. apríla.

Predpokladaná hodnota zákazky je 182.000 eur. Predmetom ideovej súťaže je návrh konceptu rozvoja a vízie pre mesto Nitra, ktorý sa stane hlavným východiskovým podkladom na vypracovanie nového územného plánu. "Riešenie by malo ponúknuť názor na budúci charakter mesta Nitra, zohľadniť jeho význam ako územnosprávneho a kultúrneho centra regiónu, prítomnosť univerzít a využiť s tým súvisiaci potenciál. Predmet zákazky je výnimočne zložitý v požiadavke na urbanisticko-architektonické riešenie s dôrazom na urbanistický detail," uvádza sa v zadaní zákazky

Magistrát zároveň upozornil, že ideový návrh by mal načrtnúť predstavu, ako by sa Nitra mala ďalej rozvíjať, aký typ zástavby by v nej mal dominovať, aký charakter by mali mať bytové, výrobné a kultúrne zóny i to, ako by sa malo mesto vyrovnať s nastupujúcou klimatickou zmenou. "Ideový súťažný návrh bude spracovaný ako celok, ktorý obsiahne celý kataster Nitry a jeho väzby na ďalšie susedné mestá a obce," doplnil mestský úrad.

Ako pripomenul, súťaž je koncipovaná ako dialóg. Do procesu sú okrem odbornej a nezávislej poroty tvorenej z architektov a urbanistov prizvaní aj odborníci z útvaru hlavného architekta mesta, zástupcovia mestského zastupiteľstva a tiež odborníci z odboru sociológie, dopravy i environmentalistiky. Mesto okrem toho plánuje vyhlásiť aj verejnú súťaž na spracovateľa územného plánu. "Úspešný uchádzač súťažného dialógu bude zabezpečovať dohľad nad zapracovaním víťazného návrhu a jeho ideí do nového územného plánu," uviedla radnica.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. apríla - Senické zlaté jabĺčko

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy 11. ročníka výtvarnej výstavy Senica

13. apríla - Vítanie žeriavov v Sennom

CHVÚ Senianske rybníky

13. apríla - Súťaž furmanov s ťažnými koňmi

Spišský Hrušov