NKN pripravila s podporou UNICEF nové grantové programy

26.03.2024 | Nitriansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Nitra 26. marca (TASR) - Nitrianska komunitná nadácia (NKN) vytvorila s finančnou podporou organizácie UNICEF nové grantové programy. Zamerané sú na podporu odídencov a zbližovanie komunít v meste.

Cieľom programu s názvom Sociálna inklúzia je podpora služieb, ktoré mimovládne organizácie poskytujú pre ukrajinských odídencov v Nitre. "Uzávierka podávania projektov, ktoré vedú k zbližovaniu a vytváraniu vzájomných dobrých vzťahov medzi ukrajinskými odídencami a ostatnými obyvateľmi mesta, je 13. mája. Poskytnuté granty budú do výšky 12.000 eur," uviedla NKN.

Ďalší grantový program má názov Spoznajme sa. Jeho cieľom je podpora sociálnej súdržnosti, inklúzie a zbližovanie komunít žijúcich v Nitre. "Okrem toho má tiež zvýšiť občiansku participáciu skupín občanov ohrozených sociálnym vylúčením, najmä ukrajinských odídencov. Oprávnení žiadatelia sú mimovládne neziskové organizácie a neformálne skupiny občanov. Uzávierka na podávanie žiadostí o grant do výšky 2200 eur je takisto 13. mája," doplnila NKN.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. apríla - Senické zlaté jabĺčko

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy 11. ročníka výtvarnej výstavy Senica

13. apríla - Vítanie žeriavov v Sennom

CHVÚ Senianske rybníky

13. apríla - Súťaž furmanov s ťažnými koňmi

Spišský Hrušov