Trenčín rozdelí dotácie na projekty
Trenčianska radnica vyhlásila šesť výziev na podávanie žiadostí o dotáciu.

02.02.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: Ján Lašák

V rozpočte na tento rok má mesto Trenčín vyčlenených na dotácie takmer 900.000 eur, z nich 158.710 rozdelí prostredníctvom grantových kôl. Žiadosti o dotácie môžu subjekty na jeho území podávať od 1.februára. 

Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, mesto vyhlásilo v januári šesť výziev na podávanie žiadostí o dotáciu v oblastiach kultúry a záujmovej činnosti, práce s mládežou, sociálnych vecí, športu a telesnej kultúry, školstva, výchovy a vzdelávania a tiež v oblasti životného prostredia. 

"Mesto môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zriaďovateľom nie je mesto, a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, pôsobia alebo vykonávajú činnosť na území Trenčína, prípadne poskytujú služby obyvateľom mesta," uviedla Ságová. 

Dotácie môže mesto poskytnúť subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti na formulári, ktorý je k dispozícii na webovej stránke mesta. Žiadosti s potrebnými prílohami treba do termínu uzávierky odovzdať v podateľni mestského úradu alebo zaslať poštou.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je v prípade športu a telesnej kultúry, práci s mládežou a životného prostredia do 28. februára. V oblasti sociálnych vecí je uzávierka do 27. februára, pre kultúru a záujmovú činnosť do 20. februára a žiadosti o dotácie v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania prijímajú do 19. februára.

autor: TASR

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1.decembra - Trh regionálnych výrobcov

Odovzdávanie certifikátov Regionálny produkt Horehronie, Brezno

1. decembra - Vianoce v čipke

Vernisáž výstavy Trebišov

1. decembra - Krása slovenského ľudového odevu

Vernisáž výstavy Považská Bystrica