V handlovskej lokalite Kebaňa zaznamenali akvitizovaný zosuv

21.02.2024 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Na snímke zosuv pôdy na stavbe obchodného centra na Ulici Okružná v meste Handlová (okres Prievidza) v sobotu 1. júla 2023. FOTO TASR - Alexandra Moštková .

Handlová 21. februára (TASR) - Aktivizovaný zosuv spozorovali v uplynulom období obyvatelia v handlovskej lokalite, ktorá je známa pod miestnym názvom Kebaňa. Odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) ho na základe obhliadky zaradili do kategórie strednej významnosti. Inžiniersko-geologický prieskum a sanáciu tam neplánujú zrealizovať. Informovala o tom na základe správy geológov hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Aktivizovaný zosuv má rozmery 50,3 krát 37,9 metra a rozprestiera sa na ploche 1272,63 štvorcového metra.  "Podľa Atlasu máp stability svahov SR je svah, na ktorom nastala aktivizácia zosuvu, klasifikovaný ako rajón nestabilných území.
Oblasť je do rajónu nestabilných území zaradená z dôvodu, že svah je postihnutý zloženým potenciálnym zosuvom na ploche 27,09 hektára,"
tlmočila stanovisko ŠGÚDŠ Paulínyová.

Aktivizácia zosuvu bola podľa geológov s vysokou pravdepodobnosťou vyvolaná najmä nadmernými zrážkami v jesennom a zimnom období roku 2023 a pokračovaním zrážkovej činnosti v januári, ktoré sa mohli najvýraznejšie prejaviť na dopĺňanie vody v nenasýtenej zóne a hladiny podzemnej vody.

Rozsiahly zložený potenciálny zosuv s aktívnymi formami zaradili geológovia do kategórie strednej významnosti. Správca elektroenergetických zariadení by podľa nich mal zvážiť preloženie stožiara vysokého napätia smerom na sever do väčšej vzdialenosti od hrany potenciálneho zosuvu, v ktorom sa môže aktivizovať malý lokálny zosuv priamo v blízkosti existujúceho stožiara. V prípade preloženia stožiara by svahovú deformáciu zaradili do kategórie malej významnosti.

Aktívny zosuv neodporučil ŠGÚDŠ zaradiť do Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík, ktorý vypracúva a aktualizuje Ministerstvo životného prostredia SR medzi lokality navrhnuté na inžinierskogeologický prieskum, následnú sanáciu a prípadne na monitorovanie. Mesto však bude lokalitu naďalej sledovať, podotkla Paulínyová.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava