Mesto Prievidza pripravuje rekonštrukciu ďalšej časti ciest a chodníkov

21.02.2024 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Prievidza 21. februára (TASR) - Samospráva Prievidze pripravuje ďalší balík rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta. Cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie.

Vybraný dodávateľ zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie, a to projekt stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby, konkretizoval prievidzský magistrát v oznámení vo vestníku verejného obstarávania.

Rekonštrukcie miestnych komunikácií budú zahŕňať odstránenie, prípadne frézovanie asfaltového krytu, rekonštrukciu pôvodného
betónového krytu, osadenie nových obrubníkov a realizáciu nových konštrukčných vrstiev vozovky.

Samospráva plánuje rekonštrukcie zrealizovať na miestnych komunikáciách na Kukučínovej ulici, Ulici za depom, Rade L. N. Tolstého, Ulici energetikov, Vrchárskej, Mlynárskej, Podhorskej ulici, uliciach Na stanište a Pod hájik. Rekonštrukciou prejdú i chodníky na Kútovskej ulici, Nábreží sv. Metoda, Nábreží sv. Cyrila, Jégého, Ružovej ulici, uliciach M. Rázusa, J. Matušku a Ulici energetikov, kde sa rozšíria i spevnené plochy. Radnica plánuje vybudovať i nový chodník na Ulici F. Hečku.

Ako kritérium na výber víťaza súťaže určila radnica najnižšiu ponúknutú sumu. Projekt zaplatí z vlastných zdrojov. Dodávateľ spracuje projekt rekonštrukcie chodníkov do 120 dní a rekonštrukcie ciest do 180 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

21. júna - 23. jún Šarišské slávnosti piesní a tancov

Raslavice, prírodný amfiteáter

22. júna Na svätého Jána

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny

21. – 23. jún Dni Petržalky

Dostihová dráha, areál, Starohájska 29