Vo Veľkej Lomnici chcú rozšíriť kapacitu škôlky

14.02.2024 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Ilustračné foto. Archív TASR.

Veľká Lomnica 14. februára (TASR) - V obci Veľká Lomnica chcú rozšíriť kapacitu miestnej materskej školy (MŠ), samospráva nedávno ukončila verejné obstarávanie a vybrala zhotoviteľa diela, ktorým bude spoločnosť Xenex. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, celková cena za dielo je takmer 1,34 miliónov eur. Starosta obce Peter Duda pre TASR potvrdil, že s realizáciou stavby začnú len v prípade, že sa im podarí získať nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie.

"Podpisom zmluvy o dielo sme len splnili ďalšiu podmienku, aby sme vôbec mohli zaslať žiadosť o dotáciu ministerstvu školstva. V zastupiteľstve sme vyčlenili vlastné zdroje na projektovú dokumentáciu a odsúhlasili dofinancovanie projektu a sme v procese vybavovania stavebného povolenia," priblížil Duda. Nevedel odhadnúť, kedy rezort o pridelení prostriedkov rozhodne. Verí však, že to bude dostatočne včas, aby nedošlo k zvýšeniu ceny za dielo.

Obec podľa starostu potrebuje zvýšiť kapacitu škôlky pre zmenu legislatívy v súvislosti so zabezpečením povinnej predškolskej dochádzky. "Vo finále by mala byť škôlka rozšírená o šesť tried, v ktorých bude spojená herňa a spálňa. Momentálne máme osem plnohodnotných tried," doplnil.

Súčasťou projektu je podľa zverejnenej zmluvy prestavba, nadstavba a dostavba hlavného objektu, úprava spevnených plôch vrátane detského ihriska, nová dažďová kanalizácia, požiarna nádrž, prekládka verejného osvetlenia a tiež fotovoltický zdroj. Realizácia by mala trvať 18 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava