PSK chce riešiť opakujúce sa povodne na svojom území

14.02.2024 | Prešovský kraj | Autor: M.Černý

Na snímke zaplavená ulica Pod Kamennou baňou v Prešove. FOTO TASR – František Iván.

Prešov 13. februára (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) chce riešiť opakujúce sa povodňové stavy na svojom území. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová informovala, že s cieľom pomôcť obyvateľom postihnutých oblastí preto uplynulý rok samospráva vstúpila do medzinárodného projektu Flopres. Zameriava sa v ňom na prevenciu a predpovedanie bleskových povodní prostredníctvom sledovania rizikových lokalít.

"Konkrétne ciele projektu, ktorého alokácia pre PSK je 346.000 eur, boli predstavené na nedávnom rokovaní. Flopres umožní na pilotných povodniach PSK a na poľskej strane vybudovať komplexný systém pre podporu manažmentu povodňových rizík a tiež varovanie pred bleskovými povodňami. Konkrétne pôjde o expertný systém založený na WEB GIS technológii. Fungovať bude na základe monitorovania údajov cez senzory osadené v rizikových lokalitách a následnom spracúvaní získaných priestorových údajov za účelom tvorby analýzy hydrologických procesov," objasnila hovorkyňa.

Vytvorí sa webový prehliadač, ktorý následne poskytne interaktívne modelovanie, kvantifikáciu a zobrazovanie vplyvu navrhnutých opatrení. Umožní tiež sledovať extrémne hydrometeorologické scenáre, zmeny využívania povodí na krajinu a ľudské aktivity v nej. Na druhej strane projekt rieši aj situáciu v povodiach, kde nie je možné celkom zabrániť bleskovým povodniam a zameriava sa na predpovedný, resp. varovný systém. Vznikne na integrácii meteorologickej predpovede, IoT snímačov a metód hydrologického modelovania.

"Vďaka tomu bude v reálnom čase poskytovať informácie o aktuálnych klimatických, hydrologických a pôdno-vlhkostných charakteristikách územia. Prinesie aj samotné varovanie pred rizikom prívalových povodní," upozornila hovorkyňa.

Uvedené integrované riešenie predpokladá prínos pre tvorcov politík zapojených do plánovania krajiny a územia, pre správcov povodí a lesov či štátne vodohospodárske podniky, samosprávy i poľnohospodárov. Jeho implementácia na pilotných územiach zároveň podľa krajskej samosprávy zlepší komunikáciu o riziku povodní s verejnosťou.

Projekt Flopres sa realizuje v období troch rokov prostredníctvom grantového programu LIFE, ktorý je nástrojom Európskej únie na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava