Prokurátorka podala protesty proti prevádzkovým poriadkom PAAS

12.02.2024 | Bratislavský kraj | Autor: TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava podala protesty proti prevádzkovým poriadkom týkajúcich sa zón regulovaného parkovania v rámci systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS). Upozorňuje, že sú vydané v rozpore s viacerými zákonmi. Ak hlavné mesto protestom nevyhovie, nevylučuje ani správne žaloby. Magistrát vo svojej reakcii pre TASR uviedol, že ide len o vyjadrenie iného právneho názoru, pričom protest nemá žiaden právny následok a nezastavuje účinnosť parkovacej politiky.

Prevádzkové poriadky sú podľa prokurátorky vydané v rozpore so zákonom o pozemných komunikáciách, o hlavnom meste i obecnom zriadení. Konštatuje tiež prekročenie právomocí primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý prevádzkový poriadok podpísal. "Podstata nezákonnosti spočíva zjednodušene v tom, že neboli prijaté mestským zastupiteľstvom vo forme všeobecne záväzného nariadenia (VZN), hoci obsahovo majú aj normatívny charakter. Autoritatívne upravujú práva a povinnosti adresátov týchto prevádzkových poriadkov," skonštatovala pre TASR hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová.

Pokiaľ Bratislava mieni podrobnejšie upraviť podmienky parkovacej politiky na území mesta (systém PAAS), musí tak podľa názoru prokuratúry urobiť buď prijatím samostatného VZN, respektíve zmenou alebo doplnením "základného" VZN z mája 2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Týka sa to pritom všetkých zón regulovaného parkovania, ktoré sú v Bratislave spustené.

V prípade, ak hlavné mesto protestu prokurátora nevyhovie a nedá veci do zákonného stavu, prokuratúra posúdi splnenie podmienok pre podanie správnych žalôb na Správny súd v Bratislave. Nimi by sa následne domáhala zrušenia sporných prevádzkových poriadkov.

Bratislavský magistrát pre TASR reagoval, že v prípade protestu prokurátora ide o vyjadrenie iného právneho názoru alebo stanoviska prokuratúry na formu úpravy. A to, čo je možné upraviť výlučne vo VZN a na čo postačuje úprava vo forme prevádzkového poriadku.

"Tento protest nemá v súčasnosti žiaden právny následok. Nijakým spôsobom nejde proti samotnému fungovaniu parkovacej politiky ani nezastavuje jej účinnosť," poznamenal hovorca Bratislavy Peter Bubla. Hlavné mesto je však podľa neho pripravené námietky prokurátora v zákonom stanovených lehotách vyhodnotiť. Následne k celej veci zaujme stanovisko.

PAAS, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany