Mesto Banská Štiavnica zaviedlo poplatok za rozvoj

12.02.2024 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Banská Štiavnica 11. februára (TASR) - Mesto Banská Štiavnica zaviedlo od januára tohto roka poplatok za rozvoj. Vedúca ekonomického oddelenia Mestského úradu v Banskej Štiavnici Miroslava Sláviková pre TASR uviedla, že zavedenie poplatku by malo tento rok priniesť do mestskej kasy približne 110.000 eur.

"Mesto Banská Štiavnica zaviedlo tento poplatok až teraz od 1. januára 2024 a to vplyvom legislatívnych zmien, vysokých cien energií, inflácie, zvýšenej ceny práce, ktoré majú negatívny dopad na financovanie samospráv a zabezpečenie základných potrieb samospráv," skonštatovala Sláviková.

Ako vysvetlila, predmetom poplatku bude pozemná stavba, na ktorú bude vydané právoplatné stavebné povolenie, pričom poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia.

Dodala, že základom pre výpočet miestneho poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v metroch štvorcových, pričom za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby sa považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby.

„Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku znížený o 60 metrov štvorcových a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku poplatkovej povinnosti," dodala Sláviková.

Sadzobník v Banskej Štiavnici udáva pri stavbách na bývanie poplatok vo výške 15 eur za meter štvorcový, v prípade stavieb na pôdohospodársku produkciu a tiež pri priemyselných stavbách je poplatok stanovený vo výške 35 eur za meter štvorcový. Pri stavbách na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť je poplatok 25 eur za meter štvorcový a pri ostatných stavbách 10 eur za meter štvorcový.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany