CEBZ: Nová triediaca linka v Nových Zámkoch má spracovať 60.000 ton bioodpadu
Podnik CEBZ plánuje v prvom polroku tohto roka spustiť v Nových Zámkoch optickú triediacu linku, ktorá bude môcť spracovať 60.000 ton bioodpadu ročne.

07.02.2024 | Nitriansky kraj | Autor: TASR

        Bratislava 7. februára (TASR) - Predpokladané celkové investičné náklady bioplynového stupňa predstavujú 27 miliónov eur, o čom podnik informoval v stredu.
        "V priebehu minulého roka bola ukončená výstavba haly pre budúcu triediacu linku, ktorá pracuje na báze optických technológií a na Slovensku ide o unikát. Linka dosahuje mimoriadnu presnosť triedenia a je schopná rozlíšiť aj jednotlivé formy plastu, ktoré môžu byť materiálovo opätovne zhodnotené," uviedla spoločnosť.
        V minulom roku prebehlo aj obstarávanie dodávateľa technológie, ktorým bude slovenská firma VÚMZ SK v spolupráci s globálnym dodávateľom optických snímačov Tomra Sorting. Na financovanie realizácie triediacej linky sa podniku podarilo získať viac ako štyri milióny eur z eurofondov. 
        "Nová technologická jednotka má stáť vo výrobnom areáli spoločnosti Bytkomfort na Dvorskej ceste. Lokalita bola zvolená tak, aby dopravným napojením ani svojou prevádzkou nezaťažovala obytné zóny mesta," dodal podnik. Taktiež predpokladá, že získaný biometán sa bude môcť využiť aj na výrobu tepla v zdroji centrálneho zásobovania teplom (CZT) Nové Zámky.
        Pre zámery v Martine a Poprade sa podarilo podniku v minulom roku získať právoplatné rozhodnutie v rámci procesu EIA pre celé projekty. V tomto roku je ambíciou získať stavebné povolenia. 
        Podnik CEBZ založili minulý rok Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a skupina Brantner. Technológie, ktoré chce nový spoločný podnik rozvíjať, majú podporiť vyššiu recykláciu odpadov, znížiť mieru skládkovania a zároveň zabezpečiť produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív.
        Zakladajúce spoločnosti majú záujem vybudovať na Slovensku minimálne tri závody do roku 2027. V súvislosti so štvrtým závodom považuje za perspektívny región Gemeru.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava