Trnava: Školy v zriaďovateľstve Trnavskej arcidiecézy dbajú na bezpečnosť žiakov
Bezpečnosť žiakov a pedagógov patrí k prvoradým cieľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľstve Trnavskej arcidiecézy.

17.01.2024 | Trnavský kraj | Autor: TASR

         Trnava 17. januára (TASR) - Hovorca Dušan Kolenčík sa vyjadril, že ju zabezpečujú dostupnými prostriedkami a v rámci svojich možností. Do avizovaného bezpečnostného auditu a výziev sa, ako uviedol, zapoja, ak to bude pre ne výhodné a možné alebo ak to bude štátom nariadené.
        Trnavská arcidiecéza má vo svojej pôsobnosti 22 materských, základných a stredných škôl v Dunajskej Strede, Hlohovci, Kolárove, Komárne, Piešťanoch, Seredi, Trnave či vo Vrbovom. "Stredné školy sa téme sociopatologických javov venujú na triednických hodinách. Školy majú vypracovaný plán práce koordinátora prevencie na konkrétny školský rok. Spolupracujú aj s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie," uviedol Kolenčík pre TASR. 
        V úvode štúdia pripravujú pre začínajúcich žiakov adaptačný kurz na budovanie kolektívu, pozitívnych vzťahov, vzájomnej úcty, rešpektu, spolupráce a identifikácie nevhodných prejavov správania. Počas školského roka robia aj dotazníkové prieskumy zamerané na klímu v triede a negatívne prejavy správania. "Niektoré školy majú kontrolovaný vstup na recepcii a kamerový systém. Pre nedostatok financií a súčasnú legislatívu absentuje SBS služba," konštatoval hovorca. 
        Prednášky na tému násilia, agresivity, šikanovania, prevencie proti drogám, bezpečného používania internetu a sociálnych sietí zabezpečujú aj na základných školách, kde monitorujú správanie žiakov priebežne. "V prípade podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu školy riešia vzniknutý problém v súčinnosti so zákonnými zástupcami," doplnil. Niektoré zo škôl majú v rámci možností inštalovaný kamerový systém.
        Materské školy sa snažia viesť deti k správnym hodnotám, v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ich učia, ako riešiť konfliktné situácie, záťažové situácie, ako predchádzať agresivite. "Z pohľadu ochrany bezpečnosti sú areály zabezpečené uzamykateľnými vstupmi a alarmom a je plán zabezpečiť kamerový systém. Deti sú preberané a odovzdávané výhradne osobám uvedeným v splnomocnení podpísanom oboma rodičmi," dodal Kolenčík.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava