Počas jarného upratovania vyzbierali v Trenčíne takmer 400 ton odpadu 
Najväčšiu časť 240 ton tvoril objemný odpad.

07.08.2018 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

V rámci jarného upratovania sa v apríli a v máji vyzbieralo v Trenčíne takmer 400 ton odpadu. Samospráva do jarného čistenia mesta investovala viac ako 28.000 eur. Podľa trenčianskej hovorkyne Eriky Ságovej najväčšiu časť z vyzbieraného odpadu tvoril objemný odpad (239,86 tony), ktorý uložili na skládke Luštek pri Dubnici nad Váhom.

„Biologicky rozložiteľný odpad (137,39 tony) bol zhodnotený v kompostárni v Trenčíne a nebezpečné odpady boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných odpadov na Zlatovskej ulici a následne odvezené na zhodnotenie a zneškodnenie,“ uviedla Ságová.

Ako dodala, viac ako štyri tony tvorili obaly obsahujúce nebezpečné látky, necelé dve tony vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, viac ako sedem ton vyradené elektrické a elektronické zariadenia. Z 85 stanovíšť veľkoobjemových kontajnerov bolo vyvezených 197 kontajnerov s objemným odpadom, 36 vývozov bolo s biologicky rozložiteľným odpadom.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

2. júna - Župný trh vo Zvolene

Zvolen, Námestie SNP

3. júna - Huncútsky deň v skanzene

Svidník, skanzen SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry

4. júna - Detský Slanický ostrov umenia

Dobrodružná výprava za umením a zábavou Slanická Osada