Obyvatelia Handlovej zaplatia za odvoz odpadu viac
Daň z nehnuteľnosti nestúpne..

18.12.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Handlová 18. decembra (TASR) - Handlovčania zaplatia v budúcom roku za odvoz a likvidáciu odpadu vyššiu sumu. Mesto, naopak, nepristúpilo k zvýšeniu dane z nehnuteľnosti, upravilo tiež daň za psa a daň za ubytovanie. Príslušné všeobecne záväzné nariadenia (VZN) schválili mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.

"Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh VZN o miestnych daniach, ktorým ustanovilo jednotnú sadzbu dane za psa vo výške 20 eur za jedného psa a kalendárny rok," uviedla vedúca oddelenia daní a podnikateľskej činnosti mestského úradu Mária Lenková.

Súčasne poslanci podľa nej odobrili zvýšenie sadzby dane za ubytovanie zo súčasných 0,35 eura na jedno euro za osobu a prenocovanie.

"Pri dani z nehnuteľnosti poslanci schválili zosúladenie znenia VZN so súčasne platnou legislatívou po novelách, ktoré prijal parlament v tomto roku," doplnila Lenková. Mesto podľa nej neupravovalo sadzby dane z nehnuteľnosti, zostanú na úrovni tohto roka.

Zvýšením poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu reaguje samospráva na zvýšené náklady na odpadové hospodárstvo. Tie by mali v budúcom roku dosiahnuť 827.440 eur.

"Výška paušálneho poplatku za komunálne odpady bola upravená na 0,1234 eura za osobu a kalendárny deň, čo je na rok 45,16 eura," priblížila Lenková. Doteraz platili obyvatelia sadzbu 0,09 eura na osobu a deň.

"Navrhovaným zvýšením sadzby paušálneho poplatku bude očakávaný predpis tohto poplatku v sume 827.195,72 eura. Po zohľadnení poskytovaných úľav a zmien počas roka vo výške približne 78.000 eur sa bude vyrubený poplatok pohybovať na úrovni 749.195,72 eura," spomenula radnica v dôvodovej správe. Po zohľadnení príjmu a nedoplatkov na základe minulých rokov by malo mesto získať 696.752,02 eura. "Mesto v kalkulovaných výdavkoch zohľadňuje len priame výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Výdavky na práce súvisiace s administratívnym spracovaním poplatku hradí zo svojho rozpočtu," upozornila samospráva.

Zníženie poplatku alebo jeho odpustenie ponechala radnica v doteraz platnom rozsahu. Sadzbu poplatku za vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu ponechalo bez zmeny, a to v sume 0,0424 eura za jeden kilogram drobných stavebných odpadov.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

24. – 26. mája - Svätourbanské zoborské slávnosti

Nitra, priestranstvo pri penzióne Artin

24. – 26. mája - Šaffova ostroha

prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Dlhé Klčovo

25. – 26. mája - Rytiersky festival Rotenstein

Častá, hrad Červený Kameň