Cigarety patria minulosti. Piešťany preto smerujú k budúcnosti Mesta bez dymu
Svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany, kultúrne, hospodárske a turistické centrum regiónu, sa rozhodlo nasledovať cestu niektorých svetových metropol a stať sa prvým „Mestom bez dymu“ na Slovensku.

07.12.2023 | Trnavský kraj | Autor: Maria Tariskova/OTS

Mesto sa bude snažiť motivovať obyvateľov a návštevníkov k zdravšiemu životnému štýlu, najmä k životu bez cigariet.

Na nelichotivú situáciu v oblasti fajčenia na Slovensku, a teda potrebu venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť, poukazujú aj aktuálne výsledky celoslovenskej ankety, ktorú tento rok realizovali týždenníky MY Regióny1 na vzorke viac ako 20 tisíc respondentov. Z jej výsledkov vyplynulo, že takmer 30 % Slovákov s týmto zlozvykom pokračuje aj napriek tomu, že si plne uvedomuje riziká, ktoré so sebou fajčenie prináša. Dôležité však je, že drvivá väčšina to chce zmeniť, avšak z vlastnej vôle dokáže prestať asi len 3 % z nich. Výsledky tiež ukazujú, že fajčiarom by najviac pomohla odborná pomoc pri odvykaní od fajčenia.

Aj preto je ambíciou novo predstavenej vízie „Piešťany bez dymu“ dôraz práve  na informovanosť a pomoc fajčiarom. S cieľom jej naplnenia mesto aktuálne pripravuje osvetovú kampaň pre svojich obyvateľov a návštevníkov, ktorá bude zameraná na zníženie výskytu fajčenia. Jej dôležitou súčasťou bude napríklad nová rubrika v mestskom spravodaji „Radnica informuje“, kde dospelým fajčiarom pomôže nájsť odpovede na ich otázky renomovaný psychológ Boris Štepanovič. Informovanosť a osvetu podporia aj nové prvky verejného priestoru a mestského mobiliáru, ktoré budú označené novým logom „Piešťany bez dymu“.

 

 

„Chceme budovať modernú kúpeľnú kultúru, ktorá nezahŕňa fajčenie cigariet a v ktorej cigaretové ohorky na chodníkoch nemajú miesto. Podporujeme preto myšlienku čistejšieho a zdravšieho mesta, ktoré by mohlo byť inšpiráciou pre všetkých ľudí a pre ostatné mestá na Slovensku. Sme preto radi, že sa staneme prvým mestom na Slovensku, ktoré jasne deklaruje svoju víziu stať sa „Mestom bez dymu“. Tým podporia Piešťany svoje zameranie na zdravý životný štýl, aktívny oddych, životné prostredie a rozvoj modernej turistickej destinácie medzinárodného významu,“ vysvetľuje primátor mesta Peter Jančovič.

Pri realizácii svojho zámeru sa mesto spolieha aj na spoluprácu s viacerými partnermi vrátane partnerov zo súkromného sektora. Prvým z nich je spoločnosť Philip Morris Slovakia, ktorá Piešťany pri realizácii tejto vízie podporuje a ktorá sa bude okrem iného podieľať napríklad aj na zveľaďovaní ich verejného priestoru. Za týmto účelom podpísali memorandum o spolupráci primátor mesta Peter Jančovič a Martin Medveď, generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris Slovakia. Spoločným cieľom obidvoch partnerov je obmedziť a minimalizovať negatívne dopady fajčenia.

 

"Veľmi si vážime dôveru vedenia mesta a možnosť byť mu partnerom pri napĺňaní vízie Piešťan bez dymu. Ta je plne v súlade s našou vlastnou snahou o budúcnosť bez dymu, ku ktorej smerujeme míľovými krokmi vďaka investíciám do najmodernejších technológií, špičkovej vedy a výskumu, ktoré umožňujú priniesť dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, dnes už celý rad menej rizikových bezdymových alternatív ku klasickým cigaretám. Teší ma, že práve Piešťany, známe svojím kúpeľným zameraním, sa rozhodli stať prvým mestom na Slovensku, ktoré jasne vykročilo smerom k svetu bez dymu, a verím, že sa tým môžu stať inšpiráciou pre ďalšie mestá u nás i vo svete,“ dopĺňa Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris na Slovensku.

 

1Zdroj: MY regionálne noviny, Petit Press, Máj 2023 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny