Stredisko Dropie sa mení na modelové centrum pre zmenu klímy

24.11.2023 | Nitriansky kraj | Autor: P.Ivan

Na snímke Strediska environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči, 24. apríla 2015. FOTO TASR - Henrich Mišovič.

Zemianska Olča 24. novembra (TASR) - Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Dropie v Zemianskej Olči sa postupne mení na modelové centrum pre zmenu klímy. Projekt je realizovaný v spolupráci s nórskym Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom Trondheim.

Ako informovala SAŽP, v rámci projektu Living Lab Dropie už bola v areáli vybudovaná dažďová záhrada, nedávno tu pribudla aj nová čistiareň odpadových vôd. "Dažďová záhrada je praktickým výstupom našich aktivít a ukážkou jedného z adaptačných opatrení na zmierňovanie sucha, ktoré Dolný Žitný ostrov postihuje najvýraznejšie. Vďaka nej voda vsakuje do pôdy a efektívne ochladzuje mikroklímu, vyparovaním zasa zvlhčuje vzduch," uviedla vedúca SEV SAŽP Dropie Katarína Vajliková.

Dlhodobým problémom na Žitnom ostrove je aj nakladanie s odpadovými vodami a ich čistenie. Vďaka projektu Living Lab Dropie sa ho podarilo čiastočne vyriešiť vybudovaním čistiarne odpadových vôd (ČOV) práve v areáli strediska. "ČOV bude slúžiť na odkanalizovanie a environmentálne vhodné zneškodnenie odpadových vôd z objektu sanitárneho kontajnera, infocentra a bufetu. Vyčistená voda sa použije na zavlažovanie zelene, ktorá v lete trpí suchom a nedostatkom zrážok. Kolaudácia čistiarne prebehla na konci októbra tohto roka a momentálne sa čaká na jej skúšobnú prevádzku," vysvetlil generálny riaditeľ SAŽP Matej Kerestúr.

Súčasťou projektu Living Lab Dropie je tiež environmentálna výchova a vzdelávanie pre rôzne cieľové skupiny "V priebehu dvoch rokov tu absolvovalo klimatické vzdelávanie viac ako 600 študentov, žiakov a detí. Zamestnanci strediska Dropie im prostredníctvom zážitkových aktivít priblížili dôsledky klimatických zmien v podobe sucha, horúčav a rôznych klimatických extrémov pre našu krajinu," pripomenul Denis Knotka zo sekcie environmentálnych programov a projektov Ministerstva životného prostredia SR.

Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu Dropie využíva grant vo výške 1.200.000 eur od Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP a Nórskych grantov. Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 180.000 eur. "Cieľom je vytvoriť komplexné vzdelávacie centrum. Jeho úlohou je získavanie vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné na podporu a zavádzanie opatrení na zmiernenie dopadov zmeny klímy a na adaptáciu na ňu," uviedli realizátori projektu.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany