V Šali chcú podzemné kontajnery
Šalianska radnica chce v tomto roku začať s výstavbou polopodzemných kontajnerov.

01.02.2018 | Nitriansky kraj | Autor: Ján Lašák

Podľa vypracovanej štúdie sa má v priebehu štyroch etáp vybudovať celkovo 81 stojísk. Verejné obstarávanie na dodávateľa kontajnerov i stavebných prác chce magistrát zrealizovať v priebehu februára a marca. Predbežné náklady by mali presiahnuť sumu 350.000 eur.

V súčasnosti už má mesto pripravenú projektovú dokumentáciu na stojiská na sídlisku v mestskej časti Veča. Celovo ide o 17 stojísk s 36 kontajnermi na zmesový komunálny odpad a 52 kontajnermi na triedené zložky. 

Ako pred časom informoval primátor Jozef Belický, viaceré prípravné práce už boli ukončené a stavba jednotlivých stojísk už bola ohlásená aj na stavebnom úrade.

„V roku 2017 bola možnosť získať mimorozpočtové finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré by pokryli určitú časť nákladov na obstaranie kontajnerov na sídlisku Veča. Mesto podalo projekt, v súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie,“ dodal Belický.

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

18.september - Veľkošarišská kvapka krvi

Mestský úrad Veľký Šariš

19.septembra Chodníčkami Alexandra Pavloviča

29. ročník turistického pochodu - Svidník

20.septembra - Nedeľa svätého Huberta

Kysucké múzeum Čadca