Po roku ukončili obnovu historickej budovy farského úradu pri bazilike v Trnave

20.11.2023 | Trnavský kraj | Autor: TASR

Trnava 20. novembra (TASR) - Obnovu fary patriacu pod správu Farnosti sv. Mikuláša ukončili po roku reštaurátorských prác. Od novembra minulého roka prešla úpravou jej fasáda, v začiatku bolo potrebné realizovať architektonicko-historický a umelecko-historický výskum tejto národnej kultúrnej pamiatky. Informovala o tom za farnosť Júlia Kubicová.

V nedeľu (19. 11.) pred procesiou s obrazom Panny Márie požehnal obnovenú budovu arcibiskup Ján Orosch. Najstaršie jadro budovy v tesnom susedstve baziliky sv. Mikuláša pochádza z roku 1238 a patrí medzi objekty prvotnej murovanej zástavby mesta. Budova prešla viacerými zmenami, posledná slohová a koncepčná úprava bola v roku 1768. Dodnes si zachovala prvky neskorého baroka a rokoka, patrí tak medzi najautentickejšie zachované historické objekty v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava a k najvýznamnejším pamiatkam mesta. Cieľom obnovy bolo odstránenie nevhodných novodobých zásahov a doplnenie výrazu do koncepčnej slohovej podoby, s možnosťou prezentácie starších nálezov.

"Výskumy potvrdili, že objekt je bohatý na historické a umelecké unikáty," uviedla Kubicová. Výnimočnú umeleckú hodnotu predstavuje kamenný heraldický reliéf v tympanóne z roku 1768 s trojicou kamenných erbov. Ľavý, reprezentujúci cirkevnú moc, patrí trnavskému farárovi Michalovi Okoličianskemu, pravý, reprezentujúci svetskú moc vtedajšiemu richtárovi Martinovi Dévajovi. Stredný je erb mesta Trnava. Vzácnosťou v polkruhovej nike hlavnej fasády je socha Immaculaty - Nepoškvrnenej Panny Márie.

"Tieto diela sú chránené pamiatkovým zákonom. Ich reštaurovanie podliehalo schváleniu a samostatnému rozhodnutiu Krajského pamiatkového úradu Trnava a vyžiadalo si odborný umelecko-remeselný prístup. Realizovaná oprava fasád trnavskej fary s pozdvihnutím umeleckých prvkov je hodnotená ako veľmi kvalitná, a to aj vďaka farníkom, ktorí zafinancovali jej obnovu," doplnil trnavský dekan a správca fary Jozef Gallovič. Umeleckú hodnotu fary pozdvihuje aj interiérová nástenná maľba v rokokovom štýle v sále na poschodí a steny, ktoré členia iluzívne pilastre s atlantmi, medzi ktorými sú maľované niky s bustami antických hrdinov.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov