Modernizácia zberného dvora v Ilave zefektívni nakladanie s odpadom

20.11.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: M.Podmaník

Ilustračné foto. Archív TASR.

Ilava 20. novembra (TASR) - Zefektívnenie nakladania s odpadom a zvýšenie úrovne ekológie bolo hlavným cieľom modernizácie zberného dvora na Hurbanovej ulici v Ilave. Samospráva na modernizáciu získala nenávratný finančný príspevok vo výške 713.000 eur. Informovala o tom ilavská hovorkyňa Veronika Klobučníková.

Zberný dvor podľa nej slúži na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov mesta. Súčasťou modernizácie boli stavebné práce, ale aj nákup komunálneho vozidla s príslušenstvom, teleskopického manipulátora a zariadenia na meranie a evidenciu odpadov.

"Zberný dvor a s ním oddelenie technických služieb sa posunuli minimálne o niekoľko desaťročí dopredu. Stav, v akom sa nachádzal, už nebol vyhovujúci. Som preto rád, že sa nám podarilo získať tento grant, z ktorého sme financovali stavebnú činnosť i nákup nových mechanizmov," skonštatoval primátor mesta Ilava Viktor Wiedermann.

Podľa ilavského viceprimátora Antona Bajzíka k zvýšeniu úrovne ekológie dopomôže vytvorenie nových skladovacích a manipulačných priestorov na spevnených plochách.

"Navrhnuté boli štyri nové oceľové prístrešky, osvetlenie a stavebné úpravy na spevnených plochách. Taktiež sa odstránili nevyhovujúce časti oplotenia, ktoré sa nahradili novým a staré oplotenie sa opravilo. Stavebne sa upravila aj pôvodná garáž," uviedol Bajzík.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1.decembra - Trh regionálnych výrobcov

Odovzdávanie certifikátov Regionálny produkt Horehronie, Brezno

1. decembra - Vianoce v čipke

Vernisáž výstavy Trebišov

1. decembra - Krása slovenského ľudového odevu

Vernisáž výstavy Považská Bystrica