Handlová: Hater na zimu pripravil posypový materiál i vozidlá

13.11.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto. Archív TASR.

Handlová 13. novembra (TASR) - Mesto Handlová je na zimnú údržbu pripravené. Deklarovala to radnica. Mestská spoločnosť Hater-Handlová má k dispozícii posypový materiál i 12 kusov techniky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Zimná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie cestnej dopravy počas zimného obdobia. Jej cieľom je, aby sa s prihliadnutím na poveternostné podmienky zaistila bezpečná zjazdnosť komunikácii a chodníkov v meste," pripomenula Paulínyová.

Hater má podľa nej pripravený operačný plán zimnej údržby, rieši nasadenie dopravných prostriedkov a zabezpečenie zjazdnosti ciest i pri veľmi sťažených poveternostných podmienkach zimného obdobia.

„Spoločnosť má na zimnú údržbu v skladových priestoroch pripravený posypový materiál - kamenivo a technickú soľ. Disponuje tiež 12 vozidlami, ide o dva unimogy, jednu multikáru, tri traktory, tri malotraktory, jedno osobné vozidlo, jedno JCB a jeden nakladač," priblížila hovorkyňa mesta.

Technologické postupy pri zimnej údržbe v meste podľa nej volí radnica s ohľadom na miestne pomery, prihliada na počet mrazivých dní, intenzitu snehových zrážok, intenzitu cestnej dopravy a dostupnosť materiálov. "Zimnú údržbu zabezpečuje firma mechanicky - to je posyp poľadovice posypovými materiálmi, ďalej pluhovaním, odhŕňaním snehu alebo chemicky posypom komunikácií prostriedkami znižujúcimi bod tuhnutia ľadu," doplnila.

Obyvatelia sa v prípade potreby môžu obrátiť i na dispečing zimnej údržby. Čísla zverejnila radnica na webe mesta.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1.decembra - Trh regionálnych výrobcov

Odovzdávanie certifikátov Regionálny produkt Horehronie, Brezno

1. decembra - Vianoce v čipke

Vernisáž výstavy Trebišov

1. decembra - Krása slovenského ľudového odevu

Vernisáž výstavy Považská Bystrica