Reštaurujú sochy, tvoriace neodmysliteľnú súčasť obce Sv. Anton

23.10.2023 | Banskobystrický kraj | Autor: J.Poliak

Svätý Anton 23. októbra (TASR) - Vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica reštaurujú v súčasnosti dve vzácne sochy svätých, ktoré tvoria neodmysliteľnú súčasť obce. Obnovy sa dočkali socha sv. Vendelína a barokové súsošie Svätej Trojice.

Na obnovu sochy sv. Vendelína získala obec podporu z Ministerstva kultúry SR. "Socha sa v súčasnosti nachádza v reštaurátorskom ateliéri akademického sochára Tomáša Luptáka vo Svätom Antone, kde prebieha jej obnova," uviedol pre TASR starosta Martin Kminiak.

Socha pozostáva z dvoch častí - reliéfu sv. Floriána, ktorý je súčasťou podstavca a sochy sv. Vendelína, ktorý je umiestnený na podstavci.

Podľa starostu sa pri reštaurátorských prácach zistilo, že pôvodný kameň sochy je značne zvetraný a pri jeho vystavení poveternostným vplyvom je predpoklad, že zanedlho by došlo k jeho opätovnej degradácii. Krajský pamiatkový úrad a reštaurátor preto navrhli, že bude vytvorená jej kópia z trvácejšieho materiálu, ktorá bude osadená na miesto pôvodnej sochy. Originál sa po zreštaurovaní zakonzervuje a bude vystavený v priestoroch miestneho komunitného centra, kde bude chránený pred vplyvom počasia.

"Pretože obec nemá zatiaľ financie na vytvorenie reštaurátorskej kópie, budeme sa uchádzať o dotáciu z Ministerstva kultúry SR," uvádza obec.

Podľa starostu do finále ide aj obnova súsošia Sv. Trojice v centre obce. Obnovu zastrešuje vlastník pamiatky - Rímskokatolícka cirkev farnosť Svätý Anton. Práce na záverečnej etape sa začali v lete po tom, čo boli v predošlých rokoch reštaurované jednotlivé sochy a architektonické prvky. Aktuálne sa obnovuje spodná časť podstavca a kovového oplotenia.

Pri odstraňovaní jednotlivých dlažobných prvkov bolo zistené, že súsošie vybudovali bez základov, preto sa z dôvodu zastabilizovania súsošia pristúpilo ku kompletnému dočasnému odstráneniu dlažby s oplotením. Boli vykopané základy a vyliaty betón. Následne bude na miesto osadená nová dlažba a zreštaurované kované oplotenie s ryolitovými stĺpmi. Obnovu realizuje reštaurátor Ján Fečo, finančne prispelo Ministerstvo kultúry SR.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. apríla - Slávnostné uvedenie Zámockej Medoviny

Smolenický zámok

20. apríla - Otvorenie letnej turistickej sezóny na hornej Nitre

Bojnice

20. – 21. apríla - Bratislavské mestské dni

Bratislava