ŽSK poskytol na sociálne služby finančné príspevky zhruba 40 miliónov eur

19.10.2023 | Žilinský kraj | Autor: M.Jaroš

Ilustračné foto. Archív TASR.

Žilina 19. októbra (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) poskytol v tomto roku organizáciám sociálnych služieb finančný príspevok vo výške 37,33 milióna eur a neverejným poskytovateľom takmer tri milióny eur. Na konferencii o možnostiach pomoci a podpory rodine pri starostlivosti o príbuzného o tom informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

ŽSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 26 organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby. "Pomáhame už aj dospelým ľudom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Vytvárame im podmienky, aby sa mohli lepšie začleniť do spoločnosti a poskytujeme im zázemie, vďaka čomu sa môžu osamostatniť a zamestnať sa. Práve na tento účel sme vybudovali zariadenie komunitného charakteru Horizont - domov na polceste v Žiline-Bytčici, ktorý poskytuje služby od júla. Rovnaký účel bude mať aj zariadenie sociálnych služieb Antares, ktoré vzniká v Čadci a ktoré otvoríme na budúci rok," uviedla Jurinová.

Konferencia v priestoroch Úradu ŽSK bola určená prioritne pre sociálnych pracovníkov miest, obcí, poskytovateľov sociálnych služieb, nemocníc a zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom bolo informovať o možnostiach, kompetenciách a nástrojoch pomoci rodine pri starostlivosti o príbuzného tak, aby zotrval čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. "Výsledkom by mali byť kompletné informácie pre poradenstvo a ďalšie adresné nasmerovanie ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Buď z dôvodu vysokého veku, alebo zdravotného postihnutia," informovala riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu ŽSK Iveta Ďurišová.

ŽSK zriadil v roku 2018 Nadáciu ŽSK pre podporu rodiny a Rodinné centrum pomoci. "Sú to nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti ocitli na okraji chudoby či spoločenského vylúčenia. Takýmto spôsobom sme pomohli stovkám rodín," dodala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

23. – 24. február - Krňačky Chopok

5. ročník o Veľkú cenu Jasnej Brezno

24. február - V jednom je sila

Stretnutie jednorodičov Bratislava, Staré lýceum

24. február - Majstri Pravnianskej doliny

Stretnutie remeselníkov Nedožery-Brezany