Prešov: Na jesenné upratovanie budú k dispozícii veľkoobjemové kontajnery

02.10.2023 | Prešovský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Prešov 2. októbra (TASR) - Počas jesenného upratovania v meste Prešov, ktoré sa začalo v pondelok, budú ľuďom k dispozícii veľkoobjemové kontajnery (VOK). Ako TASR informovala tlačová referentka mestského úradu Lenka Šitárová, pristavované budú maximálne na 48 hodín.

Do kontajnerov je možné vkladať objemný odpad z domácností, ako sú nábytok, koberce, matrace či vyradená sanita. Vedľa kontajnerov je možné uložiť konáre. Ako povedala Šitárová, nie je dovolené do nich vkladať pneumatiky, elektroodpad, ako sú chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače či nebezpečný odpad v podobe akumulátorov, autobatérií, žiariviek, či obalov z farieb.

Rovnako tam nepatria drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky, obaly a neobalové výrobky z papiera, plastov, kovov, skla a kompozitných obalov na báze lepenky. Taktiež nie je dovolené do VOK dávať biologicky rozložiteľný odpad, ako sú konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti alebo zvyšky ovocia a zeleniny.

"Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch Technických služieb mesta Prešov na Bajkalskej a Jesennej ulici. Textil je možné uložiť aj do kontajnerov na zber textilu rozmiestnených na území mesta," vysvetlila Šitárová.

Presný harmonogram pristavenia kontajnerov v jednotlivých lokalitách je zverejnený na webstránke mesta www.presov.sk. Jesenné upratovanie potrvá do 18. októbra.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov