Vtedy: Banská Bystrica v prípravách na 15. výročie osláv SNP
Mesto pripravuje dôstojné oslavy Slovenského národného povstania.

14.08.2018 | Banskobystrický kraj | Autor: Z.Hausová

 

Niet takmer ulice, v ktorej by do roku 1959 neobnovovali niektorý z pamätných domov. No najviac ruchu je na sídlisku pri stanici a v parkoch, kde záhradníci vytvárajú z kvetín priam čary.

Výstavba bytov na sídlisku Nová stanica v Banskej Bystrici mala predstih až tri mesiace. Takmer denne sa dohotovovali nové byty. Pri ich konečnej úprave pred odovzdaním obyvateľom nadšene praculi poslucháči Vysokej školy múzických umení z Bratislavy, ktorí sú tu na celomesačnej brigáde.

 

                            

FOTO: Na bloku G 32/40 sme zastihli vzornú dievčenskú úderku, vedenú poslucháčkou III. ročníka dramaturgie VŠMU Evou Sládekovou (na obrázku vpravo). Foto: archív TASR/29. júla 1959.

 

Aby bolo na krásu, oslavujúcej Banskej Bystrice lepšie vidieť, povedali si pracovníci Energetických rozvodných závodov — urobíme nové svetlá. Podľa záväzku k 15. výročiu SNP namontujú v uliciach Banskej Bystrice celkove 280 nových žiarivkových lámp, ktoré pri menšej spotrebe elektrického prúdu majú oveľa lepšiu svietivosť. Celková hodnota ich práce, ktorú urobia v nadpláne a po pracovnom čase, bude asi pol milióna korún.

 

                

FOTO: Montéri Ján Krnáč a Igor Konig pri montáži svetiel na Námestí Slovenského národného povstania. Foto: archív TASR/29. júla 1959.

 

 Na Ulici Februárového víťazstva v Banskej Bystrici sa upravuje takmer všetko. Novotou sa skvejú fasády, ale k rarite patria kvetinové hodiny poniže Národného domu. Ciferník je vyložený zo živých kvetov. Ich autorom je občan Ladislav Karas s kolektívom pracovníkov národného výboru.

 

             

FOTO: . Autorom živých hodín je občan Ladislav Karas s kolektívom pracovníkov národného výboru. Foto: archív TASR/29. júla 1959.

 

Na Námestí Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa vplyvom zosunutia pôdy takmer nebezpečne naklonila veža. Keďže Bystričania sa nechcú svojou šikmou vežou podľa vzoru talianskej Pisy chváliť, robia po tieto dni opatrenia pre jej vyrovnanie.

 

                   

FOTO: Po zosuvoch pôdy sa na Námestí SNP v Banskej Bystrici naklonila veža. Foto: archív TASR/29. júla 1959.

 

 

 

 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

3. február - Zimné slávnosti Hornonitria

Otvorenie cyklu podujatí venovanému ľudovej kultúre, okres Prievidza

4. február - Tradičná zabíjačka 2023

Banský Studenec

4.február - Štrbské bežky 2023

9. ročník verejných pretekov v behu na lyžiach, Štrbské Pleso