Súkromný investor chce v Z. Kostoľanoch postaviť infraštruktúru pre obytnú zónu

18.09.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto. Archív TASR.

Zemianske Kostoľany 18. septembra (TASR) - Súkromný investor plánuje v Zemianskych Kostoľanoch v okrese Prievidza zabezpečiť výstavbu dopravnej a technickej infraštruktúry pre plánovanú obytnú zónu. Realizáciou zámeru sleduje rozšírenie ponuky možností bývania v obci, investíciu odhadol na 1,4 milióna eur.

"Účelom je výstavba dopravnej a technickej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť na dopravnú a technickú obsluhu plánovanej obytnej zóny s rodinnými domami a bytovými domami," spresnila miestna spoločnosť MSJ OREPA v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Dopravná a technická infraštruktúra podľa neho spočíva v návrhu hlavnej dopravnej kostry, chodníkov pre chodcov a hlavných rozvodov jednotlivých inžinierskych sietí. Prístup do obytnej zóny bude odbočením z cesty I/64. Nová obytná zóna sa bude podľa zámeru nachádzať na južnom okraji obce na doposiaľ nezastavanom území.

"Základný dôvod pre realizáciu zámeru v danej lokalite vyplýva z napĺňania cieľov rozvoja obce Zemianske Kostoľany zadefinovaných v územnom pláne obce, ktorý okrem iného rieši aj problematiku zvyšovania kvality života a bývania obyvateľov obce," skonštatovala spoločnosť.

Zástavba rodinnými domami a bytovými domami bude po dobudovaní podľa nej tvoriť homogénny celok zástavby v nadväznosti na už zrealizovanú časť výstavby rodinných domov a bytových domov v tejto lokalite. "Cieľom je zabezpečiť spoľahlivú technickú infraštruktúru pre budúcich obyvateľov danej lokality. Pozemky, ktoré by mali popri tejto novej infraštruktúre vzniknúť, budú ponúkať väčšie plochy, čím sa lokalita vyhne nadmernému zahusteniu ľuďmi, ako aj autami. Je tu dokonca predpoklad spájania niekoľkých pozemkov vedľa seba," dodal investor v zámere.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

19. júla - Huncokárske slávnosti Modra

areál mestskej vily a Penzión Huncokár, Piesok

20. júla - Dni Štefánika

4. ročník Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom

21. júla - Turčianska harmonika

Martin, SNM-Múzeum slovenskej dediny