Handlová: Mimoriadnu situáciu po zosuve zatiaľ mesto neodvolalo

18.09.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Na snímke zosuv pôdy na stavbe obchodného centra na Ulici Okružná v meste Handlová (okres Prievidza) v sobotu 1. júla 2023. FOTO TASR - Alexandra Moštková.

Handlová 17. septembra (TASR) - Mesto Handlová zatiaľ neodvolalo mimoriadnu situáciu po náhlom zlyhaní stavebnej konštrukcie na stavbe obchodného centra na Okružnej ulici z konca júna tohto roka. Investor na stavbe naďalej zabezpečuje sanačné práce. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Investor informoval, že na stavbe obchodného centra zabezpečil odvodňovacie šachty a dva inklinometrické vrty, ktoré majú monitorovať prípadné pohyby v rámci svahu," uviedla primátorka mesta Silvia Grúberová. Skonštatovala, že je spokojná so závermi, ako práce na predmetnom území postupujú vo všeobecnej rovine. "Obyvatelia vidia, že odkop svahu stále pokračuje, a teda dochádza aj k prevozu hliny cez mesto, kde nezaznamenávame žiadne problémy," ozrejmila.

Spoločnosť v ďalšom období zabezpečí v rámci územia obchodného centra zabudovanie ďalších dvoch inklinometrických vrtov, ktoré budú slúžiť na zaznamenávanie akéhokoľvek pohybu na predmetnom území, to znamená stály monitoring prípadných stavebných deformít. "Merania z týchto inklinometrických vrtov budú monitorovať stabilitu svahu aj po realizácii ďalších príslušných stavebno-technických prác. Práce, ktoré boli zadefinované zo strany investora, pokračujú plynule a zodpovedne a sú riadené odbornými osobami," priblížila ďalej Paulínyová.

Po zabudovaní všetkých prvkov kontroly musí byť podľa nej svah minimálne polroka monitorovaný, preto je predpoklad, že mimoriadna situácia bude ešte istý čas trvať.

K náhlemu zlyhaniu stavebnej konštrukcie na stavbe obchodného centra došlo 30. júna. V čase zosuvu sa na stavbe nik nenachádzal. Z preventívnych opatrení dočasne evakuovali obyvateľov priľahlého bytového domu, Železnice SR tiež museli prerušiť dopravu na blízkej trati. Udalosť vyšetruje polícia, a to ako prečin všeobecného ohrozenia.

 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom