Na plávajúcich ostrovoch na vodných dielach sa už udomácnili vtáky

04.09.2023 | Trnavský kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Piešťany/Kráľová 4. septembra (TASR) - Prvé hniezdiace páry rybára riečneho zaznamenala Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR na plávajúcich ostrovoch, ktoré v prvej polovici tohto roka umiestnila na vodnej nádrži Sĺňava pri Piešťanoch a Kráľová medzi Sereďou a Šaľou. Unikátny projekt nahrádza ohrozeným vtáčím druhom viazaným na vodu pôvodné plochy na hniezdenie, informoval generálny riaditeľ ŠOP Dušan Karaska.

Umiestnených je spolu šesť ostrovov, ktoré okrem hniezdnych príležitostí pre rybáre budú plniť aj funkciu oddychového miesta pre vodné vtáctvo. Populácia rybára riečneho na Slovensku dlhodobo klesá, prvé hniezdiace páry sú preto ŠOP veľmi vítané. Na Kráľovej počas tejto sezóny zaevidovali približne 20 párov. Ochranári projekt realizovali z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia v spolupráci s organizáciou SOS/Birdlife Slovensko a Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý zabezpečoval prepravu na presne určené miesto na vodnej hladine. Ostrovy sú umiestnené v chránených vtáčích územiach, vstup na ne je prísne zakázaný. Pokryté sú riečnym štrkom, ktorý simuluje čo najprirodzenejšie podmienky pre rybára riečneho.

Počas druhej polovice 20. storočia došlo podľa Karasku v povodí rieky Váh výstavbou priehrad a reguláciami vodných tokov k zániku desiatok riečnych ostrovov. Jarné povodne, ktoré boli výrazným činiteľom utvárajúcim koryto rieky, reguláciou prakticky zanikli. "Vodné vtáctvo, ktoré na takýchto prirodzených ostrovoch tisícročia hniezdilo, stratilo možnosti postaviť hniezda. V zregulovaných riekach je vznik ostrovov a nánosov štrku obmedzený. Z týchto dôvodov začala ŠOP hľadať spôsoby, ako pomôcť a zlepšiť podmienky pre ohrozené druhy," uviedol.

ŠOP hľadá aj ďalšie možnosti ochrany, okrem plávajúcich ostrovov je to napríklad aj budovanie migračných koridorov pre ryby (rybovodov), ktoré tiež rieka Váh, ako doplnil Karaska, potrebuje. V pláne je i realizácia opatrení zameraných na podporu a ochranu voľne žijúcich druhov vtákov, ale tiež rýb, a to aj v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

12. apríla - Senické zlaté jabĺčko

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy 11. ročníka výtvarnej výstavy Senica

13. apríla - Vítanie žeriavov v Sennom

CHVÚ Senianske rybníky

13. apríla - Súťaž furmanov s ťažnými koňmi

Spišský Hrušov