Klenovec: Podzemie vodárenskej nádrže na jeden deň sprístupnia pre verejnosť

23.08.2023 | Banskobystrický kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Klenovec 23. augusta (TASR) - V obci Klenovec v okrese Rimavská Sobota bude môcť verejnosť navštíviť podzemnú časť stavby vodárenskej nádrže. Deň otvorených dverí sa uskutoční 2. septembra pri príležitosti 50. výročia uvedenia vodnej stavby do prevádzky. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Deň otvorených dverí na vodárenskej nádrži Klenovec sa bude konať od 9.00 do 15.00 h, súčasťou podujatia bude prehliadka podzemia vodnej stavby i sprievodný program pre deti. Verejnosť tak bude môcť netradičnou formou spoznať vodné dielo, ktoré bolo postavené v rokoch 1968 až 1974 na rieke Klenovská Rimava severne od samotnej obce Klenovec.

Vodná nádrž Klenovec bola vybudovaná najmä pre zásobovanie obyvateľov v okresoch Rimavská Sobota, Poltár a Lučenec pitnou a úžitkovou vodou. "S vodárenskými nádržami Hriňová a Málinec v prepojení skupinovými vodovodmi tvorí jeden z troch hlavných zdrojov jednoúčelovej vodárenskej sústavy nádrží na južnom Slovensku," priblížil Bocák. Ako dodal, hydroenergetický potenciál vody odoberanej z nádrže sa využíva v dvoch malých vodných elektrárňach vybudovaných v rokoch 1991 a 1998.

Budovanie násypového telesa priehrady Klenovec na prelome 70. a 80. rokov minulého storočia bolo podľa SVP organizačne náročné, výstavbu komplikovali aj zložité geologické a morfologické pomery. Vodná stavba bola dokončená v decembri 1972, plniť sa začala na jar 1973. V nasledujúcich desaťročiach sa na vodnej stavbe vyskytli i viaceré problémy spojené s priesakmi a zamokrením, sanované boli prevádzkovateľom stavby v rokoch 1977 až 1980 i 1999 až 2003.

"Ani napriek uvedeným čiastočným problémom, ktoré bolo treba na vodnej stavbe počas jej doterajšej prevádzky riešiť, nebola spoľahlivosť jej funkcie, pre ktorú bola postavená, nijako narušená. Jej činnosť z hľadiska vodohospodárskeho využitia bola extrémne overovaná v roku 1993. Vtedy, v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku zrážok a následne malých prítokov vody do nádrže, došlo k výraznému poklesu jej hladiny takmer na minimum," doplnil Bocák s tým, že ani v tom čase však nebola hlavná funkcia nádrže spočívajúca v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou poznamenaná.
 

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov