Mesto Partizánske dofinancuje náklady na energie vo výške 150.000 eur

23.08.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: A.Moštková

Ilustračné foto. Archív TASR.

Partizánske 22. augusta (TASR) - Samospráva Partizánskeho dofinancuje zvýšené náklady na verejné osvetlenie sumou 150.000 eur. Použije na to výnos dane z príjmov. Štvrtá zmena rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci, počíta i s ďalším čerpaním rezervného fondu na investičné akcie.

Pôvodne radnica počítala s rozpočtom na verejné osvetlenie vo výške 280.000 eur, k 30. júnu tohto roka predstavovali výdavky 200.671 eur. Po tejto úprave bude rozpočet vo výške 430.000 eur. Pre porovnanie, vlani malo mesto výdavky na verejné osvetlenie vo výške 275.039,11 eura.

Zvýšený výnos dane z príjmov v celkovej výške 190.600 eur prerozdelí partizánska radnica i na mzdové výdavky zamestnancov mestskej polície z dôvodu úpravy tarifných miezd od 1. septembra. Na tento účel dá 15.000 eur. Ďalších 25.600 eur použije na výdavky v súvislosti s informačnými technológiami.

Mestskí poslanci odobrili i ďalšie čerpanie rezervného fondu vo výške 179.755,11 eura. Na zbúranie bytového domu 205 na Nábrežnej ulici použije 50.000 eur, sumami vo výške 13.697,83 eura, 16.075,28 eura a 70.000 eur dofinancuje investíciu do rekonštrukcie časti Ulice generála Svobodu. Celková vysúťažená cena akcie predstavuje 505.313,32 eura. Po úprave rozpočtu predstavuje nerozdelená výška rezervného fondu 674.968,27 eura.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov