Vráble: Mesto začalo s reštauráciou chránených hrobov významných osobností

25.07.2023 | Nitriansky kraj | Autor: D.Švelková

Na snímke zo 4. júna 2018 je pomník padlým hrdinom oslobodenia mesta Vráble na miestnom cintoríne. FOTO TASR - Zdenko Dzurjanin.

Vráble 24. júla (TASR) - Mesto Vráble v spolupráci s občianskymi združeniami sídliacimi v meste začalo s postupným čistením a ošetrením náhrobných kameňov chránených hrobov významných osobností. Ako prvý chránený hrob bol obnovený náhrobok rodiny Schickovcov, ktorá vlastnila vo Vrábľoch pálenicu, sýpku, parný mlyn a liehovar. Vybudovala známe domy pre správcov statku na Levickej ulici a založila vinohrad, informoval Ľuboš Trubíni, komunikačný manažér mesta.

Smernicu o chránených hroboch významných osobností, ktoré sú pochované na území mesta, prijalo mesto Vráble v apríli tohto roka. Podobné usmernenie v minulosti chýbalo, v dôsledku čoho došlo k znehodnoteniu a zrušeniu niektorých významných hrobov, skonštatoval Trubíni. Prijatím smernice o chránených hroboch na území mesta chce samospráva nielen prejaviť úctu a spomienku významným osobnostiam, ktoré v meste žili a pôsobili, ale takéto hroby aj chrániť, reštaurovať a uchovať ako historické dedičstvo mesta pre budúce generácie.

Dôležitou podmienkou pre označenie chráneného hrobu je skutočnosť, že v samotnom hrobe alebo v krypte sú pochovaní členovia rodiny, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj mesta alebo širšieho regiónu. Rovnako môže byť súčasťou zoznamu aj pomník, ktorý je významný svojím vzhľadom a estetickou hodnotou alebo sa naň viaže určitá historická udalosť.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1. – 2. marca - Medzinárodný klobásový festival

zabíjačkové špeciality a gazdovský trh. Sládkovičovo

1. marca – piatok Čas veľkonočný

vernisáž výstavy Žilina, Makovického dom

3. marca - Zážitkové terárium ,

Interaktívna výstava tropického hmyzu Brezno, Meštiansky dom