Levoča uspela vo výzve Obnovme si svoj dom
Zrealizuje štyri projekty.

19.07.2023 | Prešovský kraj | Autor: A.Hudecová

Na snímke levočská radnica. Archív TASR.

Levoča 19. júla (TASR) - Mesto Levoča opäť uspelo vo výzve Obnovme si svoj dom rezortu kultúry, zrealizuje vďaka tomu štyri projekty. Vedúca oddelenia cestovného ruchu a rozvoja mesta Anna Babicová uviedla, že jedným zo zámerov je reštaurátorský výskum a spracovanie návrhu na reštaurovanie Mariássyho domu na Námestí Majstra Pavla. Je to ďalší technický stupeň prípravy obnovy významného historického objektu.

"Ide o budovu sídla Galérie mesta Levoča. Získali sme na tento účel dotáciu vo výške 12.000 eur," konkretizovala Babicová. Budova je v havarijnom stave a dlhodobo vlhne, okrem iného sú poškodené kamenné prvky, stavebné i drevené konštrukcie, omietka a opadáva štuková výzdoba. Statická nestabilita spôsobuje vychýlenie arkádovej chodby pavlače vo dvore a v havarijnom stave sú aj inžinierske siete.

"Predmetom výskumu a návrhu na reštaurovanie budú okrem iného portály, dverné i v stavbe zabudované kamenné ostenia, výtvarné detaily, sedílie, štuková výzdoba, dvorové fasády či renesančný medziokenný stĺpik," vymenovala Babicová.

Ďalší projekt sa týka digitalizácie administratívnej budovy solitér na Námestí Štefana Kluberta. Cieľom je prispieť k zachovaniu významných pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky, jej architektonického stvárnenia, a tým aj k adekvátnej prezentácii. "Ide o digitálne zameranie objektu pomocou geodetických meraní, tvorbu ortofotomozaiky fasády a strechy, virtuálnej prehliadky, 3D modelu, plošných digitálnych výkresov pre architektonicko-historický výskum, prípravnú a projektovú činnosť," priblížila Babicová. Na realizáciu získalo mesto 27.000 eur.

Po obnove prízemia a suterénu samospráva zároveň začína s 2. etapou obnovy historickej radnice. V rámci tretieho schváleného projektu zrealizujú v jednej z dominánt centra reštaurátorské práce dreveného trámového stropu a kazetových dverí na druhom nadzemnom podlaží. Nesprávna obnova v minulosti, vek, degradácia materiálov a povrchová úprava spôsobili podľa Babicovej poškodenie stropu i dverí. Na reštaurovanie získalo mesto 37.000 eur.

Projektová dokumentácia meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla 28, kde sídli aj Múzeum špeciálneho školstva, je predmetom posledného zo schválených projektov. V tomto prípade samospráva získala 15.000 eur. "Cieľom je príprava obnovy fasády hlavného objektu vrátane náteru, arkádového podlubia, sanácie vlhkosti dvorovej fasády a opravy pavlače hlavného objektu domu," doplnila Babicová.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

1.decembra - Trh regionálnych výrobcov

Odovzdávanie certifikátov Regionálny produkt Horehronie, Brezno

1. decembra - Vianoce v čipke

Vernisáž výstavy Trebišov

1. decembra - Krása slovenského ľudového odevu

Vernisáž výstavy Považská Bystrica