V Partizánskom zvýšili príspevok na stravovanie

19.07.2023 | Trenčiansky kraj | Autor: TASR

Ilustračné foto. Archív TASR.

Partizánske 19. júla (TASR) - Mesto Partizánske zvýšilo príspevok na stravovanie, po novom bude vo výške dvoch eur namiesto 1,40 eura na dôchodcu a deň. Úpravu sumy odôvodnilo stúpajúcou infláciou, vyššími cenami, ako i zvýšením dôchodkových dávok.

Zvýšenie príspevku zahrnula radnica do aktualizácie zásad poskytovania pomoci obyvateľom v sociálnej oblasti, ktorú schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.

Samospráva rovnako pristúpila k úprave hranice výšky mesačného príjmu nároku na príspevok na stravovanie, pri jednotlivcovi sa zvýši z 350 eur na 450 eur, pri dvojici zo 600 eur na 800 eur. "Pre stanovenie výšky príjmu nároku na príspevok
na stravovanie sa bude zahŕňať aj príjem z rodičovského dôchodku,"
uviedla radnica. Pri úprave sa opierala o zvýšenie dôchodkových dávok, ktoré v tomto roku predstavuje 11,8 percenta a v budúcom roku by malo byť 12 percent. Pravidlá nároku poskytnutia pomoci mesto nezmenilo.

Príspevok na stravovanie v súčasnosti poberá iba jedna invalidná dôchodkyňa. Priemerná mesačná úhrada príspevku v tomto roku tak predstavuje 42 eur.

"Zmenou hranice príjmu nároku a výšky príspevku sa predpokladá mierne zvýšenie výdavkov mesta, ale vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2023 nám klesol počet poberateľov príspevku na jedného z pôvodných 14 z dôvodu zvýšenia dôchodkových dávok a poberatelia boli zo zoznamu vyradení pre nesplnenie podmienky, mesto šetrí na uvedenej položke," ozrejmila radnica. Predpokladá, že schválené finančné prostriedky v rozpočte na rok 2023 tak nebude potrebné navyšovať.

Mesto poskytuje pre svojich obyvateľov, ktorí sa ocitli v náhlej nepriaznivej situácii a ich príjem nepostačuje na pokrytie základných životných potrieb, finančnú, respektíve vecnú pomoc. Podmienky priznania pomoci z rozpočtu mesta upravujú zásady
poskytovania pomoci obyvateľov v sociálnej oblasti.

 

Klientská zóna

U nás sa dejú veci

U nás sa dejú veci

8. – 9. decembra - Štjavnycký vjanočný jarmok

Banská Štiavnica, Kammerhof

9. decembra - Vianoce v múzeu

Vlastivedné múzeum v Galante

10. decembra - Uvedenie Biblie v rómskom jazyku

Kresťanské centrum Sabinov